MoVe

MoVe, mobiliteit en verstedelijking is een samenwerkingsprogramma van de ministeries IenW en BZK, de Provincie Zuid-Holland, de MRDH en de gemeenten Den Haag en Rotterdam.

MoVe houdt de regio Rotterdam-Den Haag in beweging. Door nu bereikbaarheidsmaatregelen te nemen waar nodig en voorbereidingen te treffen voor de toekomst.

Dit doen we slim, innovatief en adaptief, door bereikbaarheid en verstedelijking in samenhang te ontwikkelen.

 

https://www.move-rdh.nl/default.aspx