InnovationQuarter

Om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese economische topregio is een effectievere samenwerking nodig, vooral in de zogeheten ‘triple helix’: overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

Daarom is in 2014 door de provincie Zuid-Holland, het ministerie van EZ, een aantal grote steden, het Leids Universitair Medisch Centrum, het Erasmus Medisch Centrum, de Universiteit van Leiden en de Technische Universiteit Delft de regionale ontwikkelingsmaatschappij www.innovationquarter.nl opgericht.

Samen met IQ werkt de MRDH o.a. aan de regiobranding en hebben zij diverse fieldlabs opgezet.