DOVA

Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit de 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het
OV Bureau Groningen-Drenthe. De organisatie bestaat uit twee clusters; OV-netwerk en OV-data. Samen met CROW-KpVV vormen we
de OV-campus. DOVA ondersteunt de opdrachtgevers in het openbaar vervoer door het volgen van landelijke ontwikkelingen, het organiseren
van onderling overleg en het voorbereiden van besluitvorming met de rijksoverheid, vervoersbedrijven en consumenten in het Nationaal/Regionaal Openbaar Vervoer Beraad (NOVB/ROVB). Het uiteindelijke doel is het realiseren van een doeltreffend en efficiënt OV voor de reiziger.

www.dova.nu