Partners

Rotterdam bereikbaar houden; dat is het doel van De Verkeersonderneming. En dat lukt door asfalt slim te gebruiken en door werkgevers en werknemers slimmer te laten reizen en werken. De Verkeersonderneming is in 2008 opgericht door Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam, het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat.

De MRDH werkt samen met 31 andere publieke en private partijen samen, met ondersteuning van het Programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland, om bij te dragen aan een duurzame warmtevoorziening in de Zuid-Holland.  Het programmabureau heeft één gemeenschappelijk doel: in 2020 worden 350 000 woningen én 1000 hectare glastuinbouw verwarmd met duurzame warmte.

Bereikbaar Haaglanden is een initiatief van VNO-NCW West, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Duurzaam Den Haag, TLN en EVO en maakt deel uit van het programma Beter Benutten Haaglanden. Doel is een bereikbare regio door een efficiënt gebruik van wegen en het OV- en fietsnetwerk.

Om Zuid-Holland blijvend te positioneren als Europese economische topregio is een effectievere samenwerking nodig, vooral in de zogeheten ‘triple helix’: overheid, kennisinstellingen en bedrijven.

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en de provincie Zuid-Holland hebben in september 2015 de samenwerking geïntensiveerd om de (internationale) slagkracht te vergroten. De samenwerking is gericht op de verbetering van internationale bereikbaarheid, de versterking van technologische innovatie, vernieuwing van de economie en het aantrekkelijker maken van de zuidelijke Randstad.

Samenwerkingsverband DOVA bestaat uit de 12 provincies, de Vervoerregio Amsterdam, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en het
OV Bureau Groningen-Drenthe. De organisatie bestaat uit twee clusters; OV-netwerk en OV-data. Samen met CROW-KpVV vormen we

BEREIK! is hét samenwerkingsplatform in Zuid-Holland voor bereikbaarheidsvraagstukken. Door middel van regionaal netwerkmanagement houden we Zuid-Holland bereikbaar. Onder de vlag van BEREIK! hebben Rijkswaterstaat, provincie Zuid-Holland, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en gemeenten Den Haag en Rotterdam de handen ineengeslagen.