Het OV naar een hoger plan met HOV-buslijnen in Ridderkerk

De gemeente Ridderkerk investeert de komende jaren samen met de regio in het realiseren van een hoogwaardig netwerk van OV-buslijnen. Het plan voor HOV in Ridderkerk bevat maatregelen om de doorstroming van de bus op verbindingen naar Zuidplein en Kralingse Zoom te versnellen. Hierdoor wordt het gebruik van de bus aantrekkelijker en vergroten we de bereikbaarheid van Ridderkerk.

Belangrijk onderdeel van de plannen is om rond de HOV-haltes woningen te realiseren in een hogere dichtheid. De introductie van HOV in Ridderkerk is daardoor ook een stimulans om de woningbouwopgave voor de gemeente te realiseren. Bij de introductie van de HOV-lijnen wordt nadrukkelijk aandacht besteed aan de first en last mile. Bij de haltes komen voldoende voorzieningen voor het stallen van fietsen. Daarnaast worden de mogelijkheden verkend voor de plaatsing van deelfietsen en introductie van ander vormen van deelmobiliteit.