Zorg Innovatie Academie Vlaardingen: leven lang ontwikkelen in de zorg

10 februari 2022

Duurzame en innovatieve oplossingen bieden voor het tekort aan zorgpersoneel dat is het doel van de samenwerking van regiogemeenten Maassluis, Schiedam en Vlaardingen met onderwijs- en zorginstellingen en een zorgverzekeraar. MRDH draagt bij aan deze Zorg Innovatie Academie Vlaardingen.

Het tekort aan goed opgeleid zorgpersoneel zal de komende jaren sterk toenemen door alle ontwikkelingen in onze samenleving. Het tekort is niet nieuw, maar de coronacrisis heeft daar nog een schepje bovenop gedaan.  Veel zorgmedewerkers verlaten de zorgsector vanwege  een  gebrek  aan  structurele waardering en  erkenning.  Een andere  oorzaak is de veroudering van het personeelsbestand en een stagnering in de aanwas van jongere zorgmedewerkers. De prognoses  voor de zorg laat in 2025 een verwacht tekort aan zorgpersoneel zien van ongeveer 2.500 medewerkers, oplopend naar een tekort van 5.000 medewerkers in 2030 in het Rotterdamse deel van de regio.

Om te komen tot duurzame en innovatieve oplossingen voor het tekort aan zorgpersoneel zijn regiogemeenten Maassluis, Scheidam en Vlaardingen  een samenwerking gestart met onderwijs (Lentiz, Albeda College, Hogeschool Rotterdam), zorginstellingen (Argos Zorggroep, Franciscus Vlietland, Frankenland en Zonnehuisgroep) en zorgverzekeraar DSW. Deze partners zijn vertegenwoordigd in de Zorg Innovatie Academie Vlaardingen (ZIA) en bundelen hun expertise, kennis, ervaring en faciliteiten. 

Doel van dit project, als bouwsteen van de ZIA in Vlaardingen, is mensen te verleiden tot een carrière in de zorg met als einddoel een diploma in op niveau 3 (Verzorgende Individuele Gezondheidszorg niveau 3, VIG3). Op dit niveau zijn de tekorten namelijk het grootst. Dit project zorgt voor een laagdrempelige instroom en doorstroom in de zorgsector met erkende deelcertificaten. Kortom: een leven lang ontwikkelen in de zorg.

De doelstellingen sluiten aan bij de doelstellingen van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: vernieuwen economie, vergroten werkgelegenheid door het verbeteren van de aansluiting tussen onderwijs en arbeidsmarkt.  MRDH ondersteunt de Zorg Innovatie Academie Vlaardingen daarom met een projectbijdrage van € 148.550.