Zittende bestuurders doen oproep aan toekomstige colleges voor fietsinvesteringen

08 maart 2022

Na de gemeenteraadsverkiezingen treden nieuwe colleges en raden aan in de gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Om de verbetering van fietspaden op de agenda te zetten hebben de zittende adviescommissieleden Vervoersautoriteit de wethouders van de bestuurscommissie VA gevraagd een speerpuntennotitie op te stellen. Waar moeten nieuwe colleges rekening mee houden als het gaat om de Regionale Fietsagenda? Hoeveel geld moeten zij reserveren voor fietspaden en -stallingen en fietsstimulering in hun gemeente? Wat levert het de gemeente op? Het staat allemaal in de speerpuntennotitie die deze week naar de besturen en raden gaat.

Nationaal Toekomstbeeld Fiets

In 2020 heeft Tour de Force het initiatief genomen voor het Nationaal Toekomstbeeld Fiets (NTF). In maart 2020 heeft de toenmalige Staatssecretaris van I&W het NTF op Hoofdlijnen aan de Tweede Kamer aangeboden. Iedere regio werkt nu een fietsnetwerkplan uit met concrete opgaven voor hoofdfietsroutes, fietsparkeren bij openbaar vervoer en in de stadscentra en fietsstimulering.

Cofinanciering

Naar verwachting zal het Rijk via de Brede Doeluitkering (BDU) geld beschikbaar stellen voor fietsinfrastructuur. Maar dit doen zij via cofinanciering van regio en gemeenten en dus is het belangrijk dat ook gemeenten geld reserveren om de infrastructuur en stallingsplekken aan te leggen. Op aanraden van de Adviescommissie VA heeft de MRDH een speerpuntennotitie opgesteld om hiermee aandacht te vragen bij de nieuwe colleges en raden van de gemeenten. De plannen die de gemeenten hebben voor verbetering van de fietsinfrastructuur komen te staan in de Regionale Fietsagenda MRDH. De wethouders van de 23 gemeenten bespreken binnenkort deze agenda.