Wim Hoogendoorn secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

12 juli 2019

Het dagelijks bestuur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag heeft op 1 juli 2019 Wim Hoogendoorn (54) benoemd tot secretaris-algemeen directeur van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH). Wim zal per 1 september aanstaande in dienst treden. Het dagelijks bestuur is enthousiast over de benoeming.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt (portefeuillehouder HRM van de MRDH): “Met Wim Hoogendoorn heeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag voor een ervaren voorman en een gepassioneerd mens gekozen. Hij gaat de gezamenlijke inzet van 23 gemeenten voor het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid verder brengen.”

Wim Hoogendoorn is op dit moment directeur Bestuurs- en concernondersteuning bij de gemeente Rotterdam. Eerder was hij o.a. directiesecretaris en hoofd Bestuursbureau van de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten in Den Haag. Hij verheugt zich op de nieuwe uitdaging: “De Metropoolregio biedt volop kansen op groei als je ze samen oppakt. Het is teamwork en juist dat spreekt me aan.
23 gemeenten, de MRDH, samen kunnen we het beter maken voor de mensen die hier wonen en werken. Daar gaat het om.”

Een selectiecommissie en adviescommissie bestaande uit burgemeesters, wethouders managers en medewerkers van de MRDH heeft een zorgvuldig proces doorlopen en werd daarin begeleid door Werving en selectiebureau Chasse Executive Search.

Tegelijkertijd met de benoeming van Wim Hoogendoorn is Broer Duursma benoemd tot manager Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH. Ook hij begint op 1 september aanstaande in die functie. Daarmee is ons Managementteam in september na aanpassing van de topstructuur van de MRDH helemaal op volle sterkte. Ben Koopman, die de functie van secretaris-algemeen directeur op ad interim basis vervult tot 1 september  om deze wijziging door te voeren zal in augustus, samen met het MT, zorgen voor een soepele overdracht aan Wim.