Wim Hoogendoorn maakt overstap naar ministerie van Defensie

09 juni 2021

Algemeen directeur en secretaris Wim Hoogendoorn vertrekt bij de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) en wordt per 1 augustus Hoofddirecteur Personeelszaken op het ministerie van Defensie.

Burgemeester Marja van Bijsterveldt (portefeuillehouder HRM van de MRDH): “In de periode dat Wim leiding gaf aan de MRDH heeft hij zowel de verbinding tussen de 23 betrokken gemeenten en de MRDH versterkt, als ook die met alle partners in Zuid-Holland. Dat laatste was van groot belang voor de totstandkoming van een breed gedragen Groeiagenda in deze regio”.

Wim Hoogendoorn: “Ik kijk terug op een prachtige periode bij de MRDH. Ik ben dankbaar voor de steun die ik zowel in de ambtelijke en bestuurlijke organisatie altijd gevoeld heb. En ik heb de goede samenwerking met de partners in de regio enorm gewaardeerd. Het is prachtig om met elkaar te werken aan welvaart en welzijn van de mensen in de metropoolregio. Ik was ook helemaal niet bezig met een vertrek bij de MRDH, maar de lokroep van Defensie -mijn eerste werkgever en daarmee een soort van eerste liefde- was toch te sterk.“

Wim was eerder werkzaam als officier bij de Koninklijke Landmacht. Voordat Wim Hoogendoorn naar de MRDH kwam, vervulde hij diverse directiefuncties bij de gemeente Rotterdam en was hij directiesecretaris en hoofd Bestuursbureau van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in Den Haag.

Totdat in opvolging van Wim Hogendoorn is voorzien, zal het MT zijn taken waarnemen, waarbij Christel Mourik de rol van plaatsvervangend- en waarnemend secretaris-algemeen directeur zal vervullen.