Wethouders 23 gemeenten akkoord met Vervoerplannen 2019

Naar overzicht
11 juli 2018

De HTM en RET zorgen in 2019 voor meer ritten op verschillende tram- en metrolijnen om beter aan te sluiten op de vraag. Voor de bus is gekeken naar: kortere reistijden, minder overstappen en betere aansluitingen voor de reizigers. Ook krijgen nieuwe gebieden, Norfolk, Binckhorst en Nieuw Reijerwaard, straks busvervoer. HTM en RET korten daarnaast de zomerdienstregeling in van 7 naar 6 weken.

De Bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH heeft woensdag 11 juli ingestemd met de invoering van de Vervoerplannen 2019 voor HTM, RET en Connexxion. Deze zijn eerst voor reactie voorgelegd aan de 23 betrokken gemeenten. Wijzigingen zijn daarna in overleg tussen gemeenten en vervoerders opgesteld.

Waarom wijzigingen?
Voor de vervoerplannen 2019 zijn geen bezuinigingen voorgesteld. Vervoerders kunnen ieder jaar wijzigingen van de Vervoerplannen voorstellen. Dat geeft de mogelijkheid om aan te sluiten op de veranderende vraag, aansluitingen van verschillende vervoersmogelijkheden te verbeteren en nieuwe infrastructuur te benutten.

Toetsen
Wijzingen moeten voldoen aan eisen die door de 23 gemeenten zijn vastgesteld, zoals de Kadernota OV en het Programma van Eisen van de concessies. De MRDH toetst of de Vervoerplannen hieraan voldoen.

Op basis van de vastgestelde Vervoerplannen gaan de vervoersbedrijven een dienstregeling opstellen die ingaat op 9 december 2018.

Meer over de Vervoerplannen 2019 en de Nota van Reactie