Werklocaties worden woningen

25 oktober 2019

"13 duizend woningen door transformatie van gebouwen" (artikel CBS)

In de metropoolregio Rotterdam Den Haag zijn Den Haag (835 woningen) en Rotterdam (400 woningen) koploper wat betreft de transformatie van werk- naar woonruimte. In Delft veranderden 355 panden van werk- naar woonlocatie. In Zoetermeer werden vorig jaar 120 woningen in bestaande gebouwen opgeleverd. Dit blijkt uit cijfers van het CBS.

De regio’s Haaglanden en Rotterdam hebben gezamenlijk een ambitie om tot 2025 zo’n 100.000 woningen aan de voorraad toe te voegen. Ruim de helft daarvan vindt plaats door transformatie van werklocaties. De 23 gemeenten die samenwerken binnen de metropoolregio stelden een Strategie Werklocaties gericht op een goede balans in vraag en aanbod.