Op weg naar een metropolitaan OV

Naar overzicht
17 november 2017

Jaarlijks groeit het aantal reizigers dat gebruik maakt van het OV in de metropoolregio Rotterdam Den Haag met circa  3%. Deze groei komt doordat steeds meer mensen in de steden gaan wonen,  de economie weer aantrekt en de filedruk op de wegen toeneemt. Om de reizigersgroei op te vangen is het belangrijk om het OV-netwerk in de regio te versterken. Inzetten dus op een Metropolitaan OV om inwoners en bezoekers binnen 45 minuten naar hun werk, school, ziekenhuis of theater te kunnen brengen. Goede OV-voorzieningen maken een belangrijk onderdeel uit van een aantrekkelijk vestigingsklimaat voor bedrijven, waardoor de werkgelegenheid toeneemt. 

Om het groeiend aantal reizigers op te vangen hebben de 23 samenwerkende metropoolregio-gemeenten besloten om circa 28 miljoen euro te reserveren voor diverse maatregelen in het OV. 

3,5 miljoen euro – inclusief bijna 1 miljoen voor geluidsmaatregelen - voor de aanleg van een keervoorziening E-lijn
De succesvolle E-lijn groeit met 5 tot 10% per jaar en vervoert nu 43.000 reizigers per dag. Om de reizigers goed te kunnen vervoeren en de groei van het aantal reizigers op te vangen is het noodzakelijk om extra metro’s te laten rijden. Uit een onderzoek (planstudie) van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag en de gemeenten Pijnacker-Nootdorp en Lansingerland is gebleken dat daarvoor een keervoorziening te noorden van Pijnacker Zuid noodzakelijk is om de drukte in de spits tussen Rotterdam en Pijnacker-Zuid aan te kunnen. 
Na bespreking van de keervoorziening in de raad van Pijnacker-Nootdorp, start de RET met de uitwerkingsfase van het project. De gemeente wordt hierbij betrokken. De uitwerkingsfase duurt naar verwachting 2 jaar.

10 miljoen euro voor maatregelen op het RandstadRailtraject Laan van NOI – Leidschenveen
Dagelijks reizen 80.000 mensen met RandstadRail 3 en 4 van Zoetermeer naar Den Haag en dit aantal groeit. Om deze groei op te vangen is het van belang dat de frequentie in de spits omhoog gaat: van de huidige 18 per uur nu, naar 24 per uur vanaf 2021.  Met een betere regulering van de dienstregeling, het gelijktijdig halteren van metro E en RandstadRail bij de haltes Leidschenveen en Laan van NOI en het aanpassen van de spoorbeveiliging is dit mogelijk. De MRDH verleent de HTM de opdracht om de maatregelen nader uit te werken. 

14,5 miljoen euro voor zes no-regret maatregelen tramlijn 1
Met ruim 30.000 dagelijkse reizigers is tram 1 van Delft Zuid naar Scheveningen één van de Metropolitane OV-lijnen. Medio 2024 laat de HTM op deze lijn nieuwe, ruime en goed toegankelijke trams rijden. De gemeente Den Haag en de HTM gaan het tracé van tramlijn 1 geschikt maken voor deze nieuwe trams. Voor de totale ombouw van de lijn hebben Den Haag en HTM een planstudie verricht. Na een inspraakperiode bij de gemeente wordt de planstudie voorjaar 2018 definitief. Zes maatregelen uit deze planstudie staan niet ter discussie en kunnen dus direct uitgevoerd worden. Het gaat hier om het vervangen van de in slechte staat zijnde spoorconstructies bij de Scheveningseweg in Den Haag en de Israëllaan in Delft. In het kader van ‘werk met werk maken’ kan lijn 1 ook al worden aangepast bij de Delftweg in Rijswijk (ombouw naar fietsstraat), bij Gevers Deynootweg en Duinstraat in Scheveningen (aanpassen wegprofiel en aanleg rotonde).