De weg naar CO2-reductie in het verkeer

10 april 2019

De afgelopen periode zijn potentiele aanpakken en maatregelen geïnventariseerd die kunnen bijdragen aan de ambitie om 30% CO2 reductie in het verkeer te realiseren in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Vanochtend besloten de wethouders Verkeer en Vervoer de keuzemogelijkheden ter bespreking voor te leggen in de eigen gemeenten. In het najaar geven de wethouders aan welke keuzes lokaal wenselijk zijn en op draagvlak kunnen rekenen.

Wat is de aanpak CO2-reductie in het verkeer?

In opdracht van de 23 gemeenten zijn 40 mogelijke maatregelen onderzocht die zorgen voor minder uitstoot van CO2 door het verkeer. Ze zijn te beschouwen als een menukaart die inspiratie en keuzemogelijkheden biedt voor de gemeenten. De ambitie om CO2-reductie te realiseren is een gezamenlijke, de manier waarop dat gebeurt is een lokale afweging. De menukaart legt mogelijkheden voor zoals het aanleggen van fietspaden of het omzetten van het gemeentelijk wagenpark naar uitstootvrije voertuigen. Een andere mogelijkheid die wordt aangereikt is bij het aanbesteden van grond-, water- en wegwerkzaamheden het gebruik van schone werkvoertuigen te stimuleren.

Martina Huijsmans, regiobestuurder en wethouder Verkeer in Delft: “De ene gemeente is de andere niet. Het uitbreiden van het aantal laadpalen voor elektrische auto’s bijvoorbeeld zal in de ene gemeente makkelijker op draagvlak kunnen rekenen dan in een andere gemeente.. Kijk wat mogelijk en wenselijk is om bij te dragen aan de doelstelling van 30 procent. Iedere gemeente bepaalt dit, in overleg met de raad, zelf.”

Waarom deze aanpak?

Huijsmans: “De 23 gemeenten werken aan een toekomstbestendig, schoon vervoersysteem. Hiervoor is het nodig om de CO2-uitstoot door verkeer te verminderen.  Het verkeer zorgt voor een derde van de CO2-uitstoot. Als we die met 30 procent verminderen, dan leveren we een bijdrage aan de verbetering van de leef kwaliteit en gezondheid in onze regio en dragen we ons steentje bij aan de klimaatdoelstellingen van Parijs.

Hoe gaat het nu verder?

Martina Huijsmans: : “De gemeenten zijn aan zet en voeren het gesprek in colleges en raden over welke maatregelen passen in de gemeente. Vermindering van CO2-uitstoot in het verkeer gaat over de vraag hoe we de kwaliteit van onze steden en dorpen kunnen verbeteren. Benut die kans.”

De MRDH kan in deze periode faciliteren door op uitnodiging een toelichting te geven op mogelijke maatregelen en aanpakken en doet dat in samenwerking met de werkgroep die de Regionale Energie Strategie uitwerkt.  Op verzoek van gemeenten kan de MRDH ook ondersteuning bieden om maatregelen nader uit te werken.

De MRDH is opdrachtgever van het openbaar vervoer. Vanuit die verantwoordelijkheid wordt al gewerkt aan het terugdringen van CO2-uitstoot. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat alle bussen in 2025 uitstootvrij zijn. De MRDH maakt ook afspraken met de HTM en RET over het plaatsen van zonnepanelen op de remises van bussen, trams en metro’s.