Op weg naar actualisering Strategische Agenda MRDH

26 januari 2022

In 2019 werd de Strategische Agenda van de MRDH vastgesteld. In datzelfde jaar spraken de bestuurders van de Metropoolregio af om na een paar jaar te bespreken of actualisering van de Strategische Agenda nodig is. Om deze reden organiseerde de MRDH afgelopen week drie digitale ontmoetingen over de huidige Strategische Agenda. Meer dan 130 ambtenaren en bestuurders van de 23 gemeenten die betrokken zijn bij de MRDH deden mee aan de ontmoetingen. Tijdens de digitale ontmoetingen deelden leden van de huidige gemeenteraden en colleges van B&W hun ervaringen met het vernieuwen van de economie en het verbeteren van de bereikbaarheid. De inzichten die hieruit zijn opgedaan worden na de gemeenteraadsverkiezingen gedeeld met de nieuwe raden en colleges. Op die manier hebben de nieuwe raden en colleges een mooie basis om te kunnen besluiten over het al dan niet aanpassen van de ambities van de Strategische Agenda.