Ways2go nieuwe publiekscampagne anders en slimmer reizen

Naar overzicht
13 november 2019
bestuurders MRDH en andere betrokkenen lanceren publiekscampagne Ways2go

Op 13 november gaven de wethouders in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag het startsein voor de nieuwe campagne. Jarenlang hielpen Filedier en Ga3.0 werkgevers, werknemers en bewoners om de auto tijdens de spits te laten staan. Vanaf vandaag neemt Ways2go het stokje over. Deze campagne richt zich nog steeds primair op mensen anders en slimmer te laten reizen. Maar in de campagne is ook aandacht voor mobiliteit in relatie tot duurzaamheid, ruimte in de stad en iedereen mee laten doen. Op de campagnewebsite www.ways2go.nl zijn ook probeer- en kortingsacties te vinden. Ways2go is een initiatief van Bereikbaar Haaglanden en Rijnland en De Verkeersonderneming. 

Publiekscampagne Ways2go
In de publiekscampagne is gekozen voor animatie met vier karakters met ieder een eigen stijl van reizen. Zo gebruikt Emma apps om slim te reizen en houdt zij van  deelvervoer en nieuwe diensten. Otto daarentegen is wat behoudend en gehecht aan zijn auto. Nora gaat graag op de fiets en Daan gaat regelmatig met het OV. Deze vier personen gaan werkgevers, werknemers en bewoners verleiden en stimuleren om gebruik te maken van alternatieven die bij hen passen.

MaaS meter
De MaaS-meter is een app in de publiekscampagne Ways2go die mensen inzicht geeft in hun reizen en de kosten die daarmee verbonden zijn. Uit de eerste tweehonderd mensen die de app gebruikten, blijkt dat zij gemiddeld per maand € 497 uitgeven aan mobiliteit. Dit is lang niet bij iedereen bekend omdat er veel zogenoemde verborgen kosten zijn, zoals afschrijving van de auto en belasting. Mensen kunnen gemiddeld € 148 per maand besparen op hun mobiliteit als zij slimmer cq anders reizen. Het doel van de MaaS – meter is om reizigers in de Provincie Zuid-Holland betere inzichten ten aanzien van reizen en kosten te geven.

Opvolger van Ga3.0 en Filedier
Ways2go is de opvolger en vervanger van twee andere campagnes: Ga3.0 in Haaglanden en Rijnland en het Filedier in Rotterdam en omgeving. Beide campagnes lopen inmiddels ruim 5 jaar en zijn aan vervanging toe. Daarbij is het goed om voor de gehele regio één campagne uit te rollen omdat mensen vaak wonen in de ene regio maar werken in de andere.

Alles bij elkaar hebben de campagnes en de verschillende acties van (logistieke) werkgevers, werknemers en overheden bijgedragen aan circa 30.000 spitsmijdingen per dag in de afgelopen vier jaar.

Bereikbaar Haaglanden en Rijnland
In Bereikbaar Haaglanden en Rijnland werken de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag (MRDH), VNO-NCW West, de gemeente Den Haag, evofenedex en TLN samen aan de bereikbaarheid in de regio. Als partners zijn 108 individuele organisaties en ruim 20 ondernemersverenigingen actief betrokken.

De Verkeersonderneming
In De Verkeersonderneming werken het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat/Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam, Havenbedrijf Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen aan mobiliteit en bereikbaarheid in de Rotterdamse regio.

Bron: 
Verkeersonderneming en Bereikbaar Haaglanden en Rijnland