Warmterotonde hot topic op World Expo 2015

Naar overzicht
19 augustus 2015

Het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland verzorgt op 18 september 2015 een international High level Round Table op de World Expo Milaan. Feeding the Planet, Energy for Life. Dit is het thema van de World Expo Milaan 2015. Er zijn meer dan honderd landen vertegenwoordigd om aan de wereld te laten zien hoe zij met dit thema bezig zijn. De maand september wordt verzorgd door Rotterdam, Den Haag en de Provincie Zuid-Holland. Zij bieden het bedrijfsleven een podium in een mondiale setting voor business-to-business matchmaking en brengen bedrijfsleven en overheden bij elkaar.

In deze buzz wordt een internationaal platform gecreëerd voor stakeholders in de warmtesector. Rondom de Warmterotonde van Zuid-Holland is een seminar met vertegenwoordiging op zeer hoog niveau om kennis en ervaringen te delen, maar óók om (inter)nationaal te netwerken. De MRDH is partner in het programmabureau.

De warmterotonde is een gepland collectief warmtenet in Zuid-Holland en uniek voor de wereld door de verbinding die tot stand wordt gebracht tussen de haven, de glastuinbouw en het stedelijk gebied. De Warmterotonde is een innovatief, groot en duurzaam project. Nationale warmtevraagstukken spelen ook op andere plaatsen in Europa en de rest van de wereld. Daarom worden deze vragen op de wereldtentoonstelling in een Europees en internationaal perspectief geplaatst.

Tijdens de bijeenkomst worden de deelnemers actief betrokken bij de discussies die aan tafel worden gevoerd. In een DWDD-achtige setting wisselen de experts aan tafel elkaar af. Nationale en internationale professionals gaan het gesprek aan over hoe we de Warmterotonde kunnen versnellen en verbeteren.

Het programma vindt u op de website van het programmabureau Warmte Koude Zuid-Holland.