VvE’s aan de slag met verduurzaming woningbezit dankzij EU-subsidie

Naar overzicht
23 oktober 2017

Verduurzaming van de gebouwde omgeving is een must om te kunnen voldoen aan de door MRDH- gemeenten gestelde ambities voor CO2-reductie en om aan de doelen van het klimaatakkoord van Parijs te voldoen. De 23 gemeenten in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken al volop aan de Next Generation woonwijken (onderdeel van het Regionaal Investeringsprogramma). Hier gaat het vooral om het energiezuiniger en toekomst vast maken van (sociale) corporatiewoningen. Voor particuliere huiseigenaren hebben Rijk, provincie en de eigen gemeente vaak subsidieregelingen. Voor de doelgroep (grote) VvE’s  zijn er echter vooralsnog weinig mogelijkheden. Vanuit de Interreg subsidie wil de MRDH in het project E=0, gemeenten ondersteunen om ook deze groep te motiveren tot het nemen van duurzaamheidsbeslissingen.   

E=0
E=0 is gericht op het verduurzamen van woningen.  Middels de subsidie vanuit EU en dankzij een cofinancieringsbijdrage van de gemeente worden VvE’s uit de 23 gemeenten ondersteund om een energiescan van hun pand laten maken en een procescoach in te schakelen. Deze procescoach helpt hen om een projectplan op te stellen en de weg naar de juiste financiering of subsidie voor duurzaamheidsmaatregelen richting Nul op de Meter te vinden. Bureau Stroomversnelling ondersteunt dit traject.
Zeven gemeenten binnen de Metropoolregio hebben zich hiervoor aangemeld en gezamenlijk brengen zij vijftien VvE’s in, met interesse in de regeling. Eén van de eerste informatiebijeenkomsten voor VvE’s is deze maand gehouden in Wassenaar. 
Verder is er inmiddels een match gemaakt tussen de gemeenten en de coaches en gaan zij de komende tijd aan de slag met het begeleiden van de VvE’s. Het E=0 project loopt tot eind 2018. 

Het project E=0 levert werkgelegenheid op en draagt bij aan schonere lucht in de regio, twee elementen die het vestigingsklimaat versterken.