Vracht- en bestelverkeer gespot

Naar overzicht
26 augustus 2015

Rijkswaterstaat, gemeente Rotterdam en De Verkeersonderneming werken aan betere bereikbaarheid

De Verkeersonderneming zoekt naar mogelijkheden om de bereikbaarheid te verbeteren. In de week van 31 augustus registreren camera’s in opdracht van Rijkswaterstaat en de gemeente Rotterdam welk bestel- en vrachtverkeer er in de spits rijdt. Met bedrijven die frequent worden gezien, neemt De Verkeersonderneming contact op. De Verkeersonderneming werkt al jaren samen met logistieke bedrijven in de Rotterdamse regio. Dit leidde in de afgelopen jaren al tot meer nachtrijden en meer vervoer over water of spoor.

Truckspotten
De camera’s staan op de A20 en de Maasboulevard en registreren de belettering op de voertuigen. Dit zijn dus de reclame-uitingen en bedrijfsnamen en geen kentekens. Met bedrijven die frequent in de spits worden gezien, wordt contact opgenomen. Per bedrijf wordt bekeken of er mogelijkheden zijn om minder in de spits te rijden.

Aanpak logistiek
Ruim 50 bedrijven startten de afgelopen jaren initiatieven. Transportbedrijven verplaatsten  ritten naar de nacht en het weekend, verladers en terminals zetten meer containers op binnenvaart en spoor en bedrijven verruimden de openingstijden zodat buiten de spits kon worden gereden. In totaal levert dat dagelijks 900 vrachtwagens minder op in de spits in Rotterdam. De Verkeersonderneming hielp in sommige gevallen initiatieven op te starten en in andere gevallen te ondersteunen.

Beter Benutten Vervolg
In Beter Benutten Vervolg wordt wederom de samenwerking met logistiek gezocht. Nieuw is dat nu ook naar bestelverkeer wordt gekeken. Het programma loopt tot eind 2017.

De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten Vervolg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. Initiatiefnemers van deze samenwerkingsorganisatie zijn de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeenten Nissewaard, Barendrecht en Krimpen aan den IJssel en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van Rotterdam (haven, stad en regio) door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken. De Verkeersonderneming is winnaar van Het Gouden RAI Wiel “omdat zij op verfrissende en praktische wijze regionale uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid oppakt.”