VR film geeft impressie van automatisch vervoer

Naar overzicht
9 oktober 2018

Met de ontwikkeling van automatisch vervoer streeft de Metropoolregio Rotterdam Den Haag naar betere verbindingen voor meer mensen. Een korte VR-film geeft een impressie van hoe automatisch vervoer er uit zou kunnen zien. Zelfrijdend  vervoer kan in de regio bijdragen aan een betere bereikbaarheid, het leveren van een betere OV-dienst, een intensiever gebruik van het bestaande OV en aan een kostenbesparing binnen het openbaar vervoer.

Een mooi voorbeeld van automatisch vervoer rijdt al jaren in Capelle aan den IJssel: de parkshuttle. Maar kan dat op meer locaties? En wat werkt wel? Wat (nog)niet? Wat is er voor nodig om deze ontwikkeling verder te helpen. Binnen het Innovatienetwerk Automatisch Vervoer Last Mile (AVLM) werken gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen met private partners en kennisinstellingen aan automatisch vervoeroplossingen.   De Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert komende jaren € 15 mln in de ontwikkeling van een programma dat automatisch vervoer op de last mile (AVLM) verder stimuleert. Dit programma verbindt initiatieven van MRDH-gemeenten op het gebied van AVLM en zoekt (co)financiering om initiatieven verder te brengen.