Virulypad in Pijnacker-Nootdorp weer open

02 augustus 2019

Het nieuwe Virulypad in Pijnacker-Nootdorp is op 1 augustus weer open gegaan. Na een omvangrijk project van een jaar liggen er nu drie aantrekkelijke paden naast elkaar: een fiets-, een wandel- en een ruiterpad. Wethouder Ilona Jense markeerde de openstelling van het pad met het uitdelen van leuke gadgets aan de eerste gebruikers.

Het Virulypad en de Noordkade zijn belangrijke fietsverbindingen. Veel recreanten maken hier gebruik van, maar ook is het een belangrijke route in woon-werkverkeer. Het bestaande fietspad verkeerde in slechte staat en was bovendien veel te smal voor alle verschillende soorten gebruikers: fietsers, wandelaars en ruiters. Met de reconstructie is het fietspad verbreed en er is een apart wandel- en ruiterpad aangelegd.

Het Virulypad ligt in een mooi groengebied. Daarom zijn de bermen zijn bijvriendelijk ingericht en ingezaaid met een speciaal bloemenmengsel. Aan beide zijden van de drie paden komt later dit jaar een groene haag.

Samenwerking

De gemeente Pijnacker-Nootdorp heeft dit project uitgevoerd in samenwerking met provincie Zuid-Holland, Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Zij hebben ook bijgedragen aan de kosten.  

Wethouder Ilona Jense: Laat alle fietsers, wandelaars en ruiters maar komen!
De aanleg was een grote klus, geeft wethouder Ilona Jense aan: “Om de paden aan te kunnen leggen is de sloot gedempt. Ook is de nieuwe route een half jaar lang voorbelast met zand, zodat de grond kon inklinken en de nieuwe paden niet gaan verzakken en scheuren. Het is dus extra fijn dat deze route na lange tijd weer toegankelijk is. En mooi midden in het zomerseizoen. Laat alle fietsers, wandelaars en ruiters maar komen!”

Gedeputeerde Peter Floor: Groenbeleving en natuur voorop

De provincie Zuid-Holland heeft bijgedragen aan de aanpassingen aan het Virulypad. Gedeputeerde Floor Vermeulen legt uit waarom: “Fietsen is gezond en ook gewoon erg leuk. Zeker in een groene omgeving. Het Virulypad is daarmee niet alleen een snelle verbinding voor veel forenzen en scholieren, het is een erg aantrekkelijk fietspad dat ook recreatieve initiatieven, zoals de natuurinclusieve boerderij Hoeve Biesland ontsluit en diverse groengebieden in de regio met elkaar verbindt.”

Fietsambassadeur MRDH Peter Meij: Weer een goede woon-werkroute erbij

Fietsambassadeur van de metropoolregio Rotterdam Den Haag, Peter Meij: “Met het Virulypad heeft de regio er weer een goede woon-werkroute voor de fietser bij. Of je nu in Delft werkt of in Zoetermeer, je kunt er vanuit Pijnacker prima komen. Als metropoolregio investeren we in dit soort fietsroutes om de bereikbaarheid van de regio te verbeteren. Het draagt bij aan minder files, minder drukte in het ov, minder CO2-uitstoot, maar ook een plus voor je gezondheid!”