Vestigingsklimaat-monitor geeft inzicht in wensen buitenlandse bedrijven

Naar overzicht
28 april 2015
Vestigingsklimaat buitenlandse bedrijven

MRDH partner in programma voor relatiebeheer buitenlandse bedrijven

Vestigingsklimaatmonitor geeft inzicht in wensen buitenlandse bedrijven

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag wordt cofinancier van het regionale Investor Relations (IR) programma. De Bestuurscommissie EV heeft hieraan een bijdrage van 150.000 euro toegekend. Het IR Programma omvat strategisch accountmanagement van buitenlandse bedrijven in de metropoolregio. Op deze manier krijgt de MRDH inzicht in hoe buitenlandse bedrijven het vestigingsklimaat waarderen en kan zij maatregelen nemen om de regio (nog) aantrekkelijker te maken. Verbetering van het vestigingsklimaat draagt niet alleen bij aan behoud van bestaande werkgelegenheid maar kan ook leiden tot nieuwe buitenlandse investeringen.

Het IR programma organiseert structureel het gezamenlijk strategisch accountmanagement van buitenlandse bedrijven binnen verschillende onderdelen van het Rijk, de regionale partners, provincies en gemeenten. Dit programma wordt op nationaal niveau door de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) gecoördineerd, maar op regionale schaal uitgevoerd. In de metropoolregio geven de drie samenwerkende acquisitiepartners InnovationQuarter, WFIA en Rotterdam Partners, invulling aan dit programma, dat ook deels door het Rijk wordt gefinancierd. De Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat is woensdag 22 april akkoord gegaan met een cofinancieringsbijdrage van 150.000 euro.

Het IR programma richt zich op buitenlandse bedrijven die al in Nederland gevestigd zijn. In Zuid-Holland gaat het om ruim 2.200 vestigingen, waarvan circa 1.750 binnen de MRDH. Het onderhouden van contacten met gevestigde buitenlandse bedrijven blijkt succesvol. Volgens de NFIA komt jaarlijks gemiddeld 50 procent van alle nieuw gerealiseerde banen en investeringen bij buitenlandse bedrijven voort uit de structurele relaties die men vanuit het IR programma onderhoudt met deze investeerders.

Vestigingsklimaatmonitor
Het IR Programma heeft tevens een belangrijke signaalfunctie en verzamelt, bundelt en adresseert relevante informatie over het lokale, regionale en nationale vestigingsklimaat. Zo ontvangt de MRDH halfjaarlijks een vestigingsklimaatmonitor opgesteld door InnovationQuarter, WFIA en Rotterdam Partners. Hierin wordt onder andere gekeken naar de beschikbaarheid van goed personeel, relevante opleidingen en passende huisvesting, maar ook naar de bereikbaarheid, ruimtelijke vraagstukken en het verblijfsklimaat voor internationale medewerkers. Op basis van deze signalen kan de MRDH dan gunstig beleid ontwikkelen en toezien op implementatie.