Vervoerplannen 2020 definitief

10 juli 2019

De vervoerplannen van HTM, RET en EBS Voorne-Putten voor 2020 zijn definitief. De 23 wethouders Verkeer en Vervoer van de metropoolregio hebben deze op 10 juli in de bestuurscommissie Va besproken en de Nota van Reactie vastgesteld

Waarom wijzigingen?

Voor de Vervoerplannen 2020 zijn geen bezuinigingen voorgesteld. Vervoerders kunnen ieder jaar wijzigingen van de Vervoerplannen voorstellen. Dat geeft de mogelijkheid om aan te sluiten op de veranderende vraag, aansluitingen van verschillende vervoersmogelijkheden te verbeteren en nieuwe infrastructuur te benutten.

Toetsen

Wijzingen moeten voldoen aan eisen die door de 23 gemeenten zijn vastgesteld, zoals de Kadernota OV en het Programma van Eisen van de concessies. De MRDH toetst of de Vervoerplannen hieraan voldoen.

Dienstregeling

Op basis van de Ontwerp Vervoerplannen 2020, in combinatie met de Nota van Reactie, maken de vervoerders een dienstregeling. Deze gaat in op zondag 15 december 2019 en zijn te zijner tijd te vinden op de websites van de vervoerders.

Hoe zit het met EBS Haaglanden Streek

Vanaf 25 augustus 2019 gaat EBS het streekvervoer voor de regio Haaglanden verzorgen in plaats van Connexxion. Het vervoerplan van EBS voor Haaglanden Streek maakte geen onderdeel uit van deze vervoerplanprocedure. Dit vervoerplan maakte al onderdeel uit van de aanbesteding en concessieverlening die in juli 2018 heeft plaatsgevonden. Basis voor dit vervoerplan was en is het Programma van Eisen, waarover in 2018 een zienswijzeprocedure werd gevolgd.