Versoepelen maatregelen OV bedrijven nog niet mogelijk

15 december 2021

Het blijft nodig de financiële en vervoerkundige maatregelen uit te voeren waartoe de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH eerder besloot. Alleen op die manier kan worden voorkomen dat de OV bedrijven in 2022 met een financieel tekort eindigen. De OV-reiziger kan zo, ondanks de coronacrisis, op passend ov blijven rekenen.

Op basis van voorstellen van de vervoerders RET, HTM en EBS besloot de bestuurscommissie Vervoersautoriteit van de MRDH in november 2020 en maart 2021 tot een maatregelenpakket dat dus nog van kracht blijft. De RET en HTM passen, aanvullend hierop, per 9 januari 2022 hun dienstregeling nog iets aan. Zo moet HTM op een aantal lijnen de frequentie verlagen vanwege de ontwikkelingen van de reizigersaantallen in combinatie met het hoge ziekteverzuim en een aantal wegomleidingen.              Ook de RET past begin 2022 de dienstregeling iets aan. Het gaat dan met name om het wijzigen van rittijden waardoor het vervoeraanbod beter aansluit bij de vervoervraag.

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer in de metropoolregio lag eind november op 64% van het niveau van vóór de coronacrisis. De aangescherpte coronamaatregelen zorgden opnieuw voor een daling van het aantal reizigers. De financiële uitdaging van het openbaar vervoer blijft dus groot en het vooruitzicht op extra middelen van het Rijk beperkt zich tot september 2022. De bestuurscommissie verwacht dat het OV-gebruik dan nog niet op het niveau van vóór de coronacrisis zal zijn. Tegelijkertijd zijn investeringen in het OV nodig om de grote maatschappelijke uitdagingen van deze tijd aan te pakken. Zeker gezien de grote opgaven wat betreft de verstedelijking, het versterken van de agglomeratiekracht, het streven naar een inclusieve samenleving en het realiseren van duurzaam vervoer, blijft het noodzakelijk dat het Rijk structureel extra financiële middelen geeft.