Vernieuwd Station Delft Campus in gebruik genomen

20 december 2021

Station Delft Campus is sinds maandag 20 december officieel in gebruik voor reizigers. Het eerste energieneutrale station in Nederland is daarmee een feit. Het station wekt net zoveel energie op als dat het verbruikt. Het biedt daarbij hoogwaardig openbaar vervoer aan het fors groeiend aantal reizigers in de regio. Station Delft Campus is klaar voor de economie van de toekomst. 

Economie van de toekomst

Het nieuwe station Delft Campus ligt in het hart van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Het is hiermee een belangrijk kruispunt van verkeersstromen. “Op het station is het een komen en gaan van mensen. Denk aan studenten en medewerkers van de TU Delft en bedrijven in de omgeving. De economie van de toekomst krijgt hier echt een gezicht”, aldus Igor Bal, plv. portefeuillehouder OV-Ontwikkeling. “En dit is pas het begin. Door de aanleg van twee extra sporen kunnen reizigers straks razendsnel van Leiden naar Dordrecht, en hebben zij een goede aansluiting op het openbaar vervoer netwerk in de hele regio. Dat is een ambitie die we de komende jaren gaan realiseren.”

Energieneutraal 

Station Delft Campus is volledig vernieuwd met twee nieuwe perrons, vier nieuwe liften en een nieuwe fiets- en voetgangerstunnel. Ook de entree is vernieuwd. Opvallend is de nieuwe perronkap bestaande uit zonnepanelen, dat net zoveel energie opwekt als dat het verbruikt. 
Stephan Brandligt, wethouder duurzaamheid: “Ik ben enorm trots dat wij hier in Delft het eerste energieneutrale station van Nederland in gebruik mogen nemen. In 2050 wil Delft een energieneutrale stad zijn, dit station is een prachtige stap in die richting.”
Ook Ans Rietstra, directeur dagelijkse operatie bij ProRail, is blij met deze ontwikkeling: “Onze ambitie is om in 2030 net zoveel stroom zelf op te wekken als dat we gebruiken. Dit doen we stap voor stap. Met de aanleg van zonnedaken op onze stations en zonnepanelen op geluidsschermen. Station Delft Campus maakt onze ambitie mooi zichtbaar.”

Ontwikkeling stationsgebied

“Het gebied rondom het station is volop in ontwikkeling”, vertelt wethouder Brandligt: “Het nieuwe station is onderdeel van de gehele gebiedsontwikkeling in Schieoevers. Werken en wonen, leren en maken, denken en doen komen hier straks samen. Het stationsgebied wordt zo een aantrekkelijke, levendige bestemming en verblijfsplek. We werken hierbij nauw samen met de TU Delft en onze andere partners in het gebied.”

Duurzame mobiliteit

“Het vernieuwde station verbetert de verbinding en bereikbaarheid met de TU Delft en de bedrijven en wijken in de directe omgeving”, vervolgt wethouder mobiliteit Martina Huijsmans. “Bij de ontwikkeling van Schieoevers zetten we in op een duurzaam mobiliteitssysteem. Minder gebruik van de auto en een lage parkeernorm. Dat kan alleen als er hoogwaardig openbaar vervoer beschikbaar is voor de reiziger. Dat is ook echt nodig. We verwachten dat het aantal reizigers op dit station de komende 10 jaar verdubbelt.”