Verlenging consultatieperiode Onderzoek Tarieven

19 maart 2020

De reactietermijn voor de 23 gemeenten om te reageren op de resultaten van het onderzoek naar OV-tarieven is verlengd met 6 weken. Dit vanwege de situatie rondom de uitbraak van COVID-19. De uiterlijke reactietermijn ligt nu op 12 mei 2020.

De 23 gemeenten van de metropoolregio Rotterdam Den Haag hebben in 2019 een aantal onderzoeken gestart naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag was of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima-arrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan kwalitatief goed en toegankelijk OV in de metropoolregio. Voor de reiziger van vandaag en die van de toekomst. Het onderzoek is afgerond en de resultaten zijn op 6 februari 2020 gedeeld met de gemeenten. Zij hadden 6 weken de tijd om te reageren, maar dit is dus verlengd met 6 weken.

Belangrijk voor de MRDH is dat het consultatieproces op een goede manier kan worden doorlopen.

De 23 gemeenten kunnen tot 12 mei 2020 hun reactie op deze resultaten geven. Er is dus in dit stadium geen sprake van beleidsvoornemens of besluitvorming. De reacties worden besproken door de 23 wethouders Verkeer en Vervoer op 20 mei 2020.

Waarom een onderzoek naar andere OV-tarieven?

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit met meer dan 3 procent per jaar. Op sommige OV-knooppunten is de groei zelfs 10 procent per jaar. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag en om de kwaliteit op peil te houden, wordt bestaande capaciteit beter benut, worden grotere voertuigen aangeschaft en de infrastructuur aangepast. Daarnaast start een school- en werkgeversaanpak om woon-werk verkeer beter over de dag te verdelen. En verder draagt de MRDH samen met gemeenten bij aan betere fietsvoorzieningen.

Maar er is meer nodig om aan de toenemende vraag naar openbaar vervoer tegemoet te komen. Een betere spreiding van passagiers over de dag zou daaraan bijdragen. Daarom hebben de 23 gemeenten laten onderzoeken of andere tarieven kunnen bijdragen aan toekomstbestendig, goed en toegankelijk OV. 

Bekijk de stukken die met de gemeenten zijn gedeeld.