Vergadering Bestuurscommissie Va 18 mei 2015

Naar overzicht
13 mei 2015

ZITTING 2015 – 2018

AGENDA 5e vergadering Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

op maandag 18 mei 2015, van 09.30 tot 11.30 uur, in de vergaderzaal (ruimte G) van de MRDH, Grote Marktstraat 43 te Den Haag

 

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

 

 1. Opening en mededelingen

 

 1. Conform vast te stellen voorstellen
  B.1 Concept samenvattend verslag van de 4e vergadering van de Bestuurscommissie Vervoersautoriteit op 13 april 2015 – openbare gedeelte
   
 2. Ter kennisname
  -
 3. Conform vast te stellen
  D1.1. Samenwerkingsovereenkomst met De Verkeersonderneming (voormalig stadsregio)
  D1.2 Verplaatsen dynamische reisinformatiepanelen
   
 4. Voorstellen ter bespreking
  -
 5. Rondvraag en sluiting van het openbare deel

De vergadering zal in beslotenheid worden voortgezet