Vergadering Bestuurscommissie VA op 16-2-2015

Naar overzicht
11 februari 2015

ZITTING 2015 – 2018

AGENDA 2e vergadering Bestuurscommissie Vervoersautoriteit

op maandag 16 februari 2015, van 09.30 tot 11.00 uur, in de vergaderzaal (ruimte D) van de MRDH, Grote Marktstraat 43 te Den Haag

PUNTEN VAN BEHANDELING - OPENBAAR

A. Opening en mededelingen

B. Conform vast te stellen voorstellen

B.1. Convenant pilot waterstofbussen

B.2. Afsprakenkader regio-abonnement 2015

C. Voorstellen ter bespreking

C.1. Reactie op Mobiliteitsagenda gemeente Rotterdam

D. Rondvraag en sluiting van het openbare deel

De vergadering zal in beslotenheid worden voortgezet