Verdergaande steun horeca noodzakelijk

18 december 2020

De bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), en de wethouders economie van Hoeksche Waard en Goeree Overflakkee willen steviger steunmaatregelen voor de horeca. In een brandbrief vragen de wethouders het kabinet om een ruimhartiger toepassing van de NOW-3 regeling en een hogere tegemoetkoming voor de vaste lasten (TVL) binnen de horeca.

Margreet van Driel, plaatsvervangend voorzitter van de bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de MRDH: “Het water staat vele horecaondernemers tijdens deze coronacrisis aan de lippen. Dit leidt tot veel stress, onrust en soms tot psychische klachten. Zeker nu de horeca ondanks de eerder genomen maatregelen gesloten moet blijven. De berichten over gezondheidsklachten bij onze horecaondernemers moeten we meer dan serieus nemen. Extra steunmaatregelen zijn nodig om deze ondernemers wat lucht te geven.”

Maatregelen kabinet geven onvoldoende houvast

Het kabinet heeft op 9 december jl. een stevig maatregelenpakket gepresenteerd om sectoren die zwaar getroffen zijn door de coronacrisis te ondersteunen. De Zuid-Hollandse wethouders zien en waarderen dat. Maar gesprekken met lokale horecaondernemers BIZ-besturen, MKB Rotterdam Rijnmond en Koninklijke Horeca Nederland maken duidelijk dat het onvoldoende verlichting geeft voor de horecasector. Zeker nu de horeca voor langere tijd dicht moet blijven is de situatie nijpend.

Horecaondernemers geven aan dat de extra compensatie die het kabinet in het vooruitzicht stelt niet toereikend is gelet op de enorme terugval in omzet. Net gestarte ondernemers hebben geen kans om zich te bewijzen en voor ervaren horecaondernemers staat de continuïteit van hun bedrijf op het spel. Het eigen risico kan niet meer afgewenteld worden op bijvoorbeeld leveranciers. Ook de ingewikkelde aanvraag- en verantwoordingsprocedures om in aanmerking te komen voor kabinetssteun en het niet toepassen van mogelijkheden voor eerder uitbetalen werpen ongewenste drempels op en dat leidt tot gevoelens van machteloosheid.

Ruimhartiger compensatie

Met een meer ruimhartige compensatie voor de horeca kan een belangrijk deel van de sector behouden blijven, wat voor een lokaal aantrekkelijk en levendig verblijfsklimaat essentieel is. Daarnaast vragen de wethouders perspectief op (her-)opening van cafés en restaurants. Vele ondernemers hebben geïnvesteerd in een goede en veilige ontvangst van hun klanten. Is er geen perspectief op snelle heropening dan verdient de horeca een ruimhartiger compensatie of time-out-arrangement.