Verbetering voor OV-knooppunten in metropoolregio

10 juni 2021

Het overstappen van fiets of auto naar openbaar vervoer moet eenvoudig, gemakkelijk en comfortabel zijn, zodat het gebruik van het openbaar vervoer aantrekkelijk is en blijft. De 23 gemeenten hebben daarom een handreiking voor Ketenmobiliteit gemaakt. Hierin staat wat er nodig is om de plekken waar meerdere soorten openbaar vervoer samenkomen, OV-knooppunten, te verbeteren. Binnenkort gaan gemeenten ook aan de slag met die verbeteringen.

Duurzame stedelijke bereikbaarheid

Parkeren aan de rand van de stad – en vandaar snel met metro of tram de stad in – zorgt voor minder drukte in de binnensteden en draagt o.a. bij aan betere luchtkwaliteit. De overstap van fiets of auto op openbaar moet gemakkelijk en aantrekkelijk. Het combineren van verschillende vervoerswijzen – ketenmobiliteit – maakt het gebruik van het openbaar vervoer voor meer reizigers aantrekkelijk en is daarmee een spijtloze maatregel voor duurzame stedelijke bereikbaarheid.  

Onderzoek naar kwaliteit

Om ketenmobiliteit te bevorderen, ontwikkelt MRDH beleid om het overstappen op ov-knooppunten gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. De regio heeft 56 belangrijke ov-knooppunten en 46 P+R terreinen aangewezen die belangrijk zijn. Deze zijn onderzocht op bereikbaarheid te voet en met de fiets, voldoende en veilige plekken voor fietsparkeren, goed functioneren van de P+R terreinen en een goede klantwaardering van de reiziger.  Reizigers zijn bevraagd over kwaliteit, comfort, gebruiksgemak en reinheid. Hieruit blijkt dat de OV-knooppunten in de metropoolregio goed scoren. Maar een deel kan beter. 

Subsidies

Gemeenten kunnen de handreiking gebruiken om aan de slag te gaan met OV-knooppunten in hun eigen gemeente. De MRDH en de gemeente(n) bepalen samen op basis van de kwaliteitsscan welke knooppunten aangepakt gaan worden. De gemeenten krijgen bij de uitwerking ondersteuning van de MRDH. Voor de verbeteringen kunnen de gemeenten straks subsidie aanvragen bij de MRDH, die voor 50 procent in de kosten kan bijdragen. De andere helft moeten de gemeenten, of andere betrokken partijen zoals bijvoorbeeld vervoerders en provincie, zelf financieren. Een integrale aanpak waar alle betrokken partijen, gemeenten, vervoerders en MRDH achter staan, is daarbij van belang.  

Rode loper voor reiziger

Martina Huijsmans, portefeuillehouder Ketenmobiliteit binnen de MRDH: “Als deze knooppunten en goede overstapmogelijkheden, niet op orde zijn, komen we als regio in de knel met de opgave om 170.000 nieuwe woningen in dit verstedelijkte gebied te bouwen. Als we nu de rode loper uitleggen voor de reiziger dan voorkomen we meer files, pakken we de verkeersdrukte in de binnensteden aan en dragen we ook nog bij aan schone lucht.” 

Rodenrijs

Metrostation Rodenrijs is een mooi voorbeeld van de nieuwe aanpak. Onlangs zijn de werkzaamheden gestart om op dit knooppunt zowel het busstation te verbeteren als de fietsenstalling fors uit te breiden en de omgeving aantrekkelijker te maken. Ook komt er een bewaakte fietsenstalling op het stationsplein. Gemeente Lansingerland heeft voor deze maatregelen een bijdrage van de MRDH ontvangen.