Uitstekende reizigerswaardering voor het OV tijdens pandemie

21 maart 2022

In 2021 gaven de reizigers het openbaar vervoer in de metropoolregio Rotterdam Den Haag een 8. Dat blijkt uit de OV-klantenbarometer van het CROW Zo krijgt de bus in Haaglanden Stad (HTM) net zoals de streekbus in Haaglanden (EBS) een 8,2. Verder waarderen de reizigers de tram (HTM) met een 8,0 en RandstadRail (HTM) krijgt een 8,1. In Rotterdam waarderen de reizigers de tram en metro (RET)  met een 7,9 en het busvervoer (RET) met een 8,0. Het busvervoer op Voorne-Putten en Rozenburg (EBS) krijgt een 7,8.  Deze cijfers voor het OV in de metropoolregio zijn in lijn met de waardering van het openbaar vervoer in Nederland.

Igor Bal, portefeuillehouder OV- concessiemanagement van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag: “Dit rapportcijfer is een mooi compliment aan de OV-bedrijven en haar medewerkers. Ook tijdens de coronapandemie zorgden zij voor uitstekend vervoer voor de reizigers die ondanks de lastige periode van het OV gebruik zijn blijven maken”.

Onderzoek

De OV-klantenbarometer 2021 is uitgevoerd midden in de coronapandemie. Daardoor was de reizigerssamenstelling anders en zijn er minder vragenlijsten ingevuld dan in de pre-coronajaren. Bovendien zijn de metingen van deze barometer uitgevoerd in het najaar van 2021 in plaats van metingen gespreid over het hele jaar. Daarom geven de cijfers in deze barometer wel een beeld van de reizigerswaardering, maar vergelijking van de cijfers met voorgaande klantenbarometers en duiding van de prestaties is niet goed mogelijk.

Jaarlijks brengt het CROW (kennisplatform voor infrastructuur, verkeer en vervoer en openbare ruimte) de OV Klantenbarometer uit met daarin reizigerswaarderingen per vervoerder, per concessie en per modaliteit. In 2020 is deze vanwege de coronapandemie niet verschenen.