Tweede Bestuursrapportage 2017 vastgesteld

Naar overzicht
22 december 2017

De MRDH maakt op grond van de Financiële verordening MRDH 2015 jaarlijks twee bestuursrapportages waarin de mogelijkheid wordt geboden de begroting tussentijds aan te passen aan de hand van gerealiseerde of verwachte ontwikkelingen. In de vergadering van het algemeen bestuur van 21 december 2017 is de Tweede Bestuursrapportage 2017 vastgesteld. Hierbij is ook een Mijlpalenoverzicht 2017 gepubliceerd.