Twee nieuwe campussen werken samen bij energietransitie

14 juli 2021

Het lnnovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft) en Het Energietransitielab in Rotterdam werken samen met het MKB aan de ontwikkeling van onderwijs en toegepast onderzoek gericht op energietransitie en ontvangen daarvoor een projectbijdrage van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH).

De energietransitie staat in onze regio hoog op de agenda. Om aan de doelstellingen van het klimaatakkoord te voldoen, zetten gemeenten stappen om van fossiele brandstof over te gaan op duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie maar ook energie uit waterstof. De energietransitie is voor alle gemeenten en in verschillende sectoren relevant. Het duurzaam maken van de gebouwde omgeving, de mobiliteit en de industrie is een uitdaging die om menskracht, kennis en innovatie vraagt. Zowel vanuit het onderwijs en onderzoek, als vanuit het bedrijfsleven. Om de doelen te bereiken is samenwerking en scholing belangrijk. Mbo- en hbo-campussen zijn bij uitstek dé plek om als regio stappen te maken in deze transitie. Daarom ondersteunt de MRDH deze campussen met een projectbijdrage.

Versterken aanbod aan opleidingen

Het lnnovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft) en het Energietransitielab in Rotterdam ontwikkelen de komende jaren samen onderwijs en onderzoek dat gericht is op deze energietransitie. Daarbij maken zij gebruik van elkaars bedrijvennetwerk, trainingen, materiaal en faciliteiten. Zo versterken zij het aanbod aan opleidingen op het gebied van energietransitie in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. Samenwerken maakt ook hier sterker.

Bewustwording energietransitie

Het lnnovatiecentrum Energie & Mobiliteit Delft (I-EM Delft) ontvangt een projectbijdrage voor de ontwikkeling van trainingen en gezamenlijke projecten op het gebied van energietransitie voor mbo-, hbo- en wo- docenten, studenten en werknemers. I-EM Delft gaat bovendien trainingen geven aan bedrijven in de regio en gemeenten over bewustwording rondom energietransitie. I-EM Delft is een samenwerking van de gemeente Delft, mboRijnland, Techniek College Rotterdam, stichting I-EM Delft, Accenda, de Haagse Hogeschool, TU Delft en Hogeschool Rotterdam. De projectbijdrage van de MRDH bedraagt 250.000 euro op een totale projectomvang van 530.000 euro.

Vraagstukken energietransitie haven

In het Energietransitielab op de RDM campus in Rotterdam gaan studenten en bedrijven samenwerken aan de complexe grootschalige vraagstukken van de energietransitie in de haven. Het Energietranstitielab gaat bestaand onderwijs over energietransitie bundelen en samen met bedrijven nieuw opleiding-overstijgend onderwijs ontwikkelen gericht op de energietransitie. In het Energietransitielab wordt er samengewerkt door Hogeschool Rotterdam, Deltalinqs, Watertaxi Rotterdam, gemeente Schiedam, Energy Delta Institute, ECHT regie in transitie en Buccaneer Delft. De projectbijdrage van de MRDH bedraagt 300.346 euro op een totale projectomvang van 606.031 euro

 

 

Foto: studenten aan het werk in het RDM Waterstoflab (foto Erno Wientjes)