Transitieprogramma corona en OV

15 februari 2022

Het OV-gebruik in de metropoolregio Rotterdam Den Haag blijft meebewegen met de landelijke coronamaatregelen: na een daling tot ongeveer 55% in december 2021, stijgt het OV-gebruik inmiddels weer gestaag tot ca. 63% in de eerste week van februari 2022. Versoepelingen van maatregelen leiden tot een toename van het aantal reizigers. Tegelijkertijd leidt het hoge ziekteverzuim bij vervoerbedrijven ertoe dat tijdelijk beperkte afschalingsmaatregelen nodig zijn: lagere frequenties op een aantal tram- en buslijnen bij HTM, vakantiedienstregeling voor de RET-metro en sluiting van het RET-servicepunt op Rotterdam Centraal. Met het Rijk zijn we in gesprek over aanvullende rijkssteun na 1 september 2022, de datum waarop de huidige Beschikbaarheidsvergoeding Openbaar Vervoer eindigt. Het streven is om uiterlijk 1 april 2022 heldere afspraken te hebben gemaakt over de laatste maanden van 2022 en de periode daarna.

Het Regionaal Transitieprogramma OV en corona, dat de MRDH op 24 maart 2021 heeft vastgesteld, is in 2021 reeds twee keer herijkt. Ook in 2022 zijn er twee herijkingen gepland, waarvan de eerste in juni plaatsvindt. Tijdens de herijking in juni worden de vervoerkundige voorstellen voor 2023 gepresenteerd. Verder zal er tijdens deze herijking een voorstel worden gedaan welke maatregelen permanent zijn, welke maatregelen tijdelijk zijn en welke volgorde in de afbouw van maatregelen wenselijk is.

De MRDH zal voor deze herijkingen eenzelfde proces volgen als in 2021 is gedaan: periodieke informatiesessies voor gemeenteraadsleden, formele advisering door de adviescommissie Vervoersautoriteit en consumentenorganisaties en besluitvorming door de bestuurscommissie Vervoersautoriteit. Via de griffies van de 23 gemeenten worden gemeenteraadsleden uitgenodigd voor de informatiesessies. Deze sessies zijn dus niet alleen bedoeld voor de leden van de adviescommissie Vervoersautoriteit, maar ook voor andere gemeenteraadsleden.