Transformatie werklocaties

11 november 2019

Tot 2025 worden zo’n 100.000 nieuwe woningen voorzien in de metropoolregio Rotterdam Den Haag. De helft daarvan vindt plaats door transformatie van werklocaties. Op 30 oktober bespraken leden van de bestuurscommissie en hun directeuren de urgentie van regionale aanpak. Hierbij een impressie van deze bijeenkomst.

In 2018 zijn Den Haag (835 woningen) en Rotterdam (400 woningen) koploper wat betreft de transformatie van werk- naar woonruimte. In Delft veranderden 355 panden van werk- naar woonlocatie. In Zoetermeer werden vorig jaar 120 woningen in bestaande gebouwen opgeleverd. Dit blijkt uit recente cijfers van het CBS.

Transformatie van kantoren en winkelgebieden draagt over het algemeen bij aan de regionale opgaven. Bij bedrijventerreinen ligt dat anders. Daar ontstaan tekorten als de transformatie te hard gaat. Dat is nu al te zien in en rond Den Haag. Daarom worden het beter benutten van bestaande terreinen en functiemenging belangrijke voorwaarden voor transformatie.

Bedrijventerreinen zijn de banenmotors van de regio. Daar werkt een kwart van de beroepsbevolking, en vaak dichtbij hun woonplaats. “De helft van het werk op bedrijventerreinen is gerelateerd aan logistiek en bouwnijverheid, en juist daar zit ook de grote groei in werkgelegenheid”, zegt Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit Rotterdam. “Het is ook heel belangrijk dat de herstructurering op gang komt, want er valt nog heel veel ruimte beter te benutten.”

Daan Zandbelt van het College van Rijksadviseurs heeft de studie Guiding Principles Metro Mix toegelicht. Daaruit blijkt de grote potentie van functiemenging in de stad. “Voor het creëren van nieuwe bedrijfshuisvesting is compensatie de laatste trede. Er valt veel meer te winnen door functiemenging en beter benutten van bestaande terreinen”, zegt Daan Zandbelt. “In nieuwe stedelijke ontwikkeling zien we veel meer mengen van functies op het bouwblokniveau, met een belangrijke functie voor de plinten. Stel daar een plintregisseur aan.” 

Een van de conclusies van de bijeenkomst was dat ‘werk’ inmiddels een dominante factor is geworden in de planontwikkeling. De klassieke oplossing van verstedelijking om te zoeken naar nieuwe bedrijventerreinen buiten de stad is passé. Niet alleen is die ruimte inmiddels zeer beperkt in deze regio met hoge verstedelijking en belangrijk groengebied. Ook is de druk op beter gebruik van bestaande terreinen juist van groot belang om investeringen in verouderde terreinen los te krijgen.