Tram heeft voorlopige voorkeur in de Binckhorst

24 juni 2022

Een tram van Den Haag Centraal via de Lekstraat, Binckhorstlaan en Maanweg naar Station Voorburg, en vanaf de Binckhorstlaan via de Prinses Mariannelaan en de Geestbrugweg richting Rijswijk en Delft heeft de voorlopige voorkeur om de bereikbaarheid te verbeteren. Dit is de uitkomst van de zogeheten MIRT-verkenning CID-Binckhorst.

Een tram krijgt in deze variant de voorkeur boven de andere vervoersmiddelen. Een lightrail is duurder en bussen kunnen minder mensen vervoeren. Naast de HOV-verbinding bestaat de voorkeursvariant uit een pakket mobiliteitsmaatregelen voor fiets en voetganger, en extra voorzieningen voor deelauto’s, -scooters en -fietsen.

De gemeenten Den Haag en Leidschendam-Voorburg, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en het Rijk onderzochten samen waar een hoogwaardige OV-verbinding kan komen tussen Den Haag Centraal en station Voorburg en naar Rijswijk/Delft. En hoe daarbij meer ruimte kan komen voor veilig fietsen en lopen. Dit is in afstemming met de gemeente Rijswijk gebeurd.

Zienswijze

Alle documenten rond het onderzoek naar Hoogwaardig Openbaar Vervoer in en rond het Central Innovation District (CID) en de Binckhorst worden op 27 juni openbaar. Vanaf 8 augustus tot en met 19 september kan iedereen een zienswijze indienen bij een van de betrokken gemeenten of bij de projectorganisatie van deze verkenning.

Mobiliteit en verstedelijking

De komende decennia komen er 400.000 mensen bij in de zuidelijke Randstad. Daarvoor zijn 240.000 nieuwe woningen nodig. Circa 25.000 woningen daarvan moeten gerealiseerd worden in het Central Innovation District en de Binckhorst in Den Haag. Door beter openbaar vervoer (OV) en meer ruimte voor fietsen en lopen wordt dit gebied prettig leefbaar, verkeersveilig en goed bereikbaar. Hoogwaardig OV door dit gebied verbetert de bereikbaarheid in stad en regio. Dit maakt meer voorzieningen en arbeidsplaatsen bereikbaar voor de inwoners en voorkomt dat het drukke autoverkeer nog drukker wordt.