Strategie Werklocaties: Drie vragen aan....

28 januari 2019

In december is de Strategie Werklocaties 2030 vastgesteld. Hierin staan een aantal opgaven. Zoals het versterken van verouderde bedrijventerreinen. Maar hoe kunnen gemeenten nu hier verder mee aan de slag? We vroegen het aan Pieter van der Heijde, algemeen directeur van het Bureau Stedelijke Planning. 

Wat kunnen gemeenten doen om  verouderde bedrijventerreinen te versterken? Hoe maak je een goede business case?

Pieter van der Heijde,  die recent ook de nieuwe Bedrijventerreinenstrategie voor Den Haag opstelde, ziet vooral kansen door stedelijke verdichting en functiemenging: “Door bedrijventerreinen te ontwikkelen met twee maaivelden en een hellingbaan voor vrachtwagens met daarboven additionele functies zoals bijvoorbeeld fitness centra, zalenverhuur en maatschappelijke voorzieningen, ontstaat een business case. Door meer vastgoed te ontwikkelen als in de oude situatie ontstaat verdiencapaciteit waarmee de herontwikkeling plaats kan vinden.”

Een aantal incourante kantoren(locaties) in de metropoolregio moet herbestemd worden. Waar moet op gelet worden? Er is een tekort aan woningen in de hele regio. Is het transformeren naar woningen altijd de oplossing? Zijn er ook kansen voor ander bedrijfsmatig vastgoed?

Pieter van der Heijde: “Om te bepalen of incourante kantoren in aanmerking komen voor transformatie naar een andere functie is vooral de locatie bepalend. Kantoren op ‘kansloze locaties’ zoals bijvoorbeeld op bedrijventerreinen aan de rand van de stad hebben in veel gevallen geen toekomst. Transformatie is hier de beste oplossing. Afhankelijk van de kenmerken van de locatie kan dit in de vorm van woningen of bedrijfsruimten. In het laatste geval is de financiële haalbaarheid echter een knelpunt. Dit kan alleen als het kantorenpand voldoende is afgewaardeerd. Incourante kantoren op aantrekkelijke locaties, zoals in binnensteden bij knooppunten van openbaar vervoer, hebben wel toekomstwaarde voor kantoren. Hier is vernieuwing van het gebouw, of desnoods sloop in combinatie met de bouw van een nieuw kantoor het antwoord”.

De vraag naar kantoren op grootstedelijke locaties in Rotterdam en Den Haag neemt de komende jaren toe. Hoe kan een gemeente dit opvangen?

Pieter van der Heijde: “Door de ‘overflow’ vanuit de MRA is het belangrijk dat de MRDH tijdig voorziet in nieuwe kantorenlocaties. Bij voorkeur in centrumgebieden zoals de binnensteden van Den Haag (CID), Rotterdam en Alexandrium en of bij knooppunten van openbaar vervoer. Maar ook de oude havengebieden in Rotterdam zijn hiervoor aantrekkelijk. Indien er onvoldoende ruimte is voor nieuwe locaties biedt stedelijke verdichting in de vorm van hoogbouw een oplossing."