Straks lekker doorfietsen tussen Delft en Rotterdam Alexander

08 juli 2022

Woensdag 6 juli hebben de wethouders van Delft, Pijnacker-Nootdorp, Lansingerland en Rotterdam de samenwerking bekrachtigd voor de Metropolitane Fietsroute tussen Delft en Rotterdam Alexander. Fietsambassadeur Peter Meij was namens de Metropoolregio Rotterdam Den Haag aanwezig.

Wethouder Peter Meij (Ridderkerk): “We zijn als metropoolregio blij dat we weer een stap hebben gezet om meer woon- en werklocaties op een comfortabele en aantrekkelijke wijze met elkaar te verbinden en komen daarmee steeds dichter in de buurt van onze ambitie om 250km aan comfortabele en hoogwaardige fietspaden aan te leggen. Op deze manier dragen we bij aan de mobiliteitstransitie en zorgen we voor een leefbare, veilige en duurzame regio.“

De wethouders Ilona Jense (Pijnacker-Nootdorp), Vincent Karremans (Rotterdam), Martina Huijsmans (Delft), Peter Meij (MRDH) en Simon Fortuyn (Lansingerland) leggen een puzzelkaart van de Metropolitane Fietsroutes.

Van links naar rechts: Wethouder Ilona Jense (Pijnacker-Nootdorp), wethouder Vincent Karremans (Rotterdam), wethouder Martina Huijsmans (Delft), wethouder Peter Meij (namens Metropoolregio) en wethouder Simon Fortuyn (Lansingerland). Foto: Tom Pilzecker

20 kilometer

Over een lengte van 20 kilometer verbeteren de vier gemeenten het fietspad om zo comfortabel, veilig en lekker door te kunnen fietsen van woonplaats naar werk en weer terug. Dit draagt bij aan een betere bereikbaarheid (want: minder autofiles) van de regio en zorgt voor minder CO2-uitstoot door het verkeer. In totaal kost de verbetering van de route 28,9 miljoen euro (*red: kostenraming 2020 op basis van schetsontwerp). De Metropoolregio Rotterdam Den Haag draagt 70 procent van de kosten bij aan realisatie van deze hoogwaardige fietsroute.

Bruggen

De route moet in 2026 gereed zijn. De gemeente Delft bouwt twee nieuwe bruggen voor fietsers. Eén over de Schie en één over de A13. Wethouder Martina Huijsmans (Delft): “De fiets heeft als vervoersmiddel een belangrijke rol in Delft om de benodigde mobiliteitstransitie te realiseren. We willen het hoofdfietsnetwerk in Delft beter verbinden met de regionale structuren om de doorstroming tussen de economische toplocaties verder te verbeteren. Deze fietsroute zorgt voor de verbetering van het hoofdfietsnetwerk van Delft en de aansluiting met omliggende gemeentes. Onder andere door middel van twee nieuwe bruggen: één over de Schie en één over de A13. Zo kan het Delftse fietsnetwerk nog beter een alternatief bieden voor de auto.” De brug over de Schie is ook belangrijk voor de regio. Hiermee zijn de TU Delft en station Delft Campus straks beter bereikbaar per fiets. Handig voor studenten en medewerkers die van buiten Delft met de trein aankomen en verder gaan met de fiets. 
Ook de fietsbrug over de Rotte, de Burgmanbrug in Lansingerland/Rotterdam maakt onderdeel uit van de route. De brug is te steil en te smal, de gemeenten Lansingerland en Rotterdam pakken deze brug aan. 

250 kilometer hoogwaardige fietsroutes

De 23 gemeenten hebben als doel om in totaal 250 kilometer hoogwaardige fietsroutes te realiseren. In de regio zijn sinds 2018 negen Metropolitane fietsroutes van in totaal zo’n 145 km aangedragen als te ontwikkelen routes. Deze routes brengen de gemeenten en andere wegbeheerders de komende vijf jaar naar een hoger niveau. Om versnelling te geven aan de ontwikkeling van Metropolitane Fietsroutes, heeft de MRDH het subsidiebedrag verhoogd van 50 naar 70 procent. De route Delft - Rotterdam Alexander is de derde route waarvoor de samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeenten en de MRDH is getekend.