Stevige ambities voor meer fietsgebruik in Nederland

20 juni 2019

Fietsers hebben in Nederland de wind mee. Het aantal fietskilometers stijgt, de voorzieningen worden steeds beter en er zijn in Nederland meer fietsen dan mensen. De fiets is gezond, goed voor het klimaat en schone lucht en is ons geheime wapen tegen drukte. Maar er is nog veel te winnen. Daarom maken 24 overheden en brancheverengingen, verenigd in de Tour de Force, vandaag nieuwe ambities bekend om het fietsgebruik in Nederland te bevorderen. Het doel is helder: 20% meer fietskilometers in 2027. Namens de Tour de Force presenteerden voorzitter Henk Brink en staatssecretaris Stientje van Veldhoven (infrastructuur en waterstaat) vandaag de 2e etappe schaalsprong fiets, tijdens het fietscongres in Houten.

Heldere keuzes voor verschillende soorten fietsers nodig

Om de groeiende stroom fietsers de ruimte te geven zijn heldere keuzes nodig. Dit vraagt een verandering in ons denken, in de wijze van financieren en bovendien in ruimte! Anders denken, door het wegennet niet te laten dichtslibben maar te kiezen voor ‘fiets tenzij’ voor de korte afstanden en een fietsinclusieve benadering waarbij de fiets centraal staat in de ketenreis. Anders financieren, door de gewenste verandering in vervoerskeuzes leidend te laten zijn bij investeringen. En anders ruimte verdelen, door met name in de binnensteden de indeling van de openbare ruimte aan te passen. ‘De fiets’ is niet langer een ‘sluitpost’, de voetganger en fietser krijgen juist letterlijk de ruimte om zich prettig en veilig te verplaatsen. 

De partners van Tour de Force zien verschillende redenen om te fietsen en onderkennen dat verschillende typen fietsers behoefte hebben aan andere faciliteiten. Alle fietsers hebben goede en veilige verbindingen nodig. Maar voor verschillende fietsers is het ook belangrijk maatwerk te leveren. Fietsforenzen moeten hun fiets snel kunnen stallen bij OV-knooppunten of snel toegang tot een deelfiets hebben. Voor hen is ook belangrijk dat de werkgever goede faciliteiten biedt. Scholieren en studenten moeten veilig naar school kunnen fietsen. Ouders met kinderen wensen een veilige schoolomgeving waar fietsen meer ruimte krijgen dan auto’s. Pakketbezorgers moeten met hun cargobike vlot en veilig door steden kunnen rijden en hun lading veilig kunnen leveren. Voor recreatieve fietsers moeten er goede opstappunten zijn en goed bewegwijzerde routes. En de fiets moet meer dan nu voor iedereen een uitkomst bieden. Ouderen, mensen met een beperking, kinderen of nieuwe Nederlanders moeten geholpen worden om hun vaardigheden te verbeteren zodat ook zij moeten gebruik kunnen maken van de voordelen die fietsen biedt.

Van ambitie naar uitvoering in de 2e etappe

Vanaf de start in 2015 heeft Tour de Force een concrete ambitie geformuleerd: 20% meer fietskilometers in 2027. In de 1e etappe van Tour de Force is al veel bereikt. ‘We liggen op koers, maar de eindstreep is nog niet in zicht.’ Tour de Force gaat daarom de 2e etappe in. Het samenwerkingsverband wil de huidige positieve aandacht voor ‘de fiets’ gebruiken om de Schaalsprong Fiets te realiseren; om letterlijk en figuurlijk meer ruimte te maken voor ‘de fiets’ als een vanzelfsprekende, aantrekkelijk en veilige manier van verplaatsen, sporten en recreëren. 

Samen met de partners gaat Tour de Force een stevig uitvoeringsprogramma neerzetten om die ambities waar te maken. Er wordt gewerkt aan het vormgeven van het fietspad van de toekomst waarin plek is voor de hele fietsfamilie. Ontwikkelen van mobiliteitshubs, Park+Bike, en afspraken rond fietsparkeren bij stations. Op een duurzame aanleggen van hoogwaardige fietsinfrastructuur dat vele jaren voldoet aan de wensen en dus toekomstbestendig is. Fietsstimulering onder werknemers, bijvoorbeeld door uitbreiding van het netwerk met het bedrijfsleven, waaronder ook het MKB. En door zo van Nederland Fietsland een Topsector te maken.

Tour de Force

Tour de Force is het samenwerkingsverband van overheden, vervoerregio’s, marktpartijen, maatschappelijke organisaties, kennisinstituten en platforms die zich inzetten voor ‘de fiets’ in Nederland. Als netwerkorganisatie, facilitator en agendasetter is Tour de Force aanjager, motivator en inspirator voor de reguliere fietsgerichte activiteiten die elk van de partners onder hun eigen verantwoordelijkheid uitvoert. 

De fiets in cijfers

Nederland is wereldwijd koploper op fietsgebied. Ruim een kwart van alle verplaatsingen die Nederlanders maken gaat per fiets. Jaarlijks worden in totaal 4,5 miljard fietsverplaatsingen gemaakt waarmee 15,5 miljard fietskilometers wordt overbrugd. Nederland heeft 17 miljoen inwoners en 23 miljoen fietsen. Een toenemend aantal daarvan is elektrisch; 3 op de 10 nieuw verkochte fietsen zijn nu e-bikes.