Sterker uit de crisis

16 juli 2020

De coronacrisis heeft een grote economische crisis tot gevolg. Dat zal ook in de metropoolregio merkbaar zijn. Maar het heeft ook een versnelling gegeven aan een aantal trends en ontwikkelingen die bijdragen aan het vernieuwen en verduurzamen van de economie. Bijvoorbeeld de digitalisering van het mkb. Veel fysieke winkels ontplooiden hun online activiteiten en diensten verder. Zorg op afstand, mogelijk gemaakt door technologische innovaties, heeft een vlucht genomen. En de tekorten aan medisch materiaal toonden de afhankelijkheid van productiefaciliteiten in het buitenland. Dit motiveert de bedrijven om de krachten te bundelen en regionale, nationale en Europese productieketens te versterken.  

Vier thema's

Belangrijk om deze versnelling vast te houden. Daarom start de metropoolregio in opdracht van de 23 gemeenten met de uitwerking van een aantal projecten om de regionale economie te ondersteunen. Dit doen zij samen met onder andere provincie Zuid-Holland, Platform 31, ministerie van EZK, TNO en InnovationQuarter.  De ‘Sterker uit de crisis’-projecten zullen gericht zijn op vier thema’s: meer mensen aan het werk houden, stimuleren van het gebruik van technologie in de zorg, investeren in lokale productie in de maakindustrie en ondersteunen van mkb’ers bij de stap naar meer online activiteiten van hun bedrijf. 

Co-financiering

Tot september werkt de MRDH samen met gemeenten projectvoorstellen uit die voldoen aan de vier thema’s. De MRDH stelt 1 miljoen euro vanuit de bijdrageregeling Economisch Vestigingsklimaat beschikbaar. Voor alle projecten geldt dat er sprake moet zijn van tenminste 50% cofinanciering van overige partijen. Besluitvorming vindt vervolgens per project plaats in de bestuurscommissies Economisch Vestigingsklimaat van 14 oktober en 2 december 2020.