Startconferentie MRDH 19 maart

Naar overzicht
14 januari 2015
Bedrijvigheid archief MRDH Magazine

Op 1 januari 2015 is de Metropoolregio Rotterdam Den Haag gestart. De MRDH richt zich op het versterken van de concurrentiekracht van de regio, door investeringen in bereikbaarheid en nauwere economische samenwerking.
Op donderdagmiddag 19 maart organiseert de Metropoolregio Rotterdam Den Haag een conferentie met een inhoudelijke kick-off voor de samenwerking. Wat zijn de opgaven? Welke aanpak is effectief? Wat kunnen we leren van andere regio’s?

En: hoe bouwen we aan het netwerk? Dat doen we in elk geval graag met u! En met andere stakeholders uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en gemeenten, provincie en rijk; bestuurders, management en strategisch adviseurs.

U bent van harte genodigd! Ook diegenen in uw professionele netwerk die gaan voor sterke samenwerking in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, zijn van harte welkom!

Bekijk het programma of meldt u aan.