Start snelfietsroute F15 IJsselmonde

Naar overzicht
19 mei 2017

Deze maand is gestart met het doorvoeren van maatregelen om de bestaande fietsinfrastructuur tussen Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk aanzienlijk te verbeteren. De maatregelen zijn onderdeel van de realisatie van de snelfietsroute F15 IJsselmonde en bestaan onder andere uit het verbeteren en verbreden van fietspaden, het fietsvriendelijker afstellen van verkeerslichten, aanbrengen van extra verlichting en het aanleggen van ontbrekende schakels. Hierdoor ontstaat een sterke regionale fietsverbinding en wordt het voor onder andere forenzen aantrekkelijker om de fiets te pakken. 

Floor Vermeulen, gedeputeerde provincie Zuid-Holland benadrukt het belang van de snelfietsroute: “Juist in dit gebied waar de bereikbaarheid onder druk staat, biedt een goed regionaal fietsnetwerk een alternatief voor automobilisten. Met name regionale verplaatsingen kunnen deels per fiets of elektrische fiets plaatsvinden. De snelfietsroute moet een bijdrage leveren aan de ontlasting van de drukke A15.”  

18 kilometer
De snelfietsroute verbindt de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard en Ridderkerk en bestaat uit twee corridors van circa 18 kilometer lang. Op enkele punten zijn de corridors onderling verbonden. De route strekt zich uit van de kern Poortugaal en de Vondelingenweg (ter hoogte van knooppunt Benelux) tot aan de brug over de Noord en de veerbootterminal Ridderkerk De Schans. De route sluit aan de westzijde aan op de snelfietsroutes naar de tweede Maasvlakte en de Groene Kruisweg naar Spijkenisse en Rotterdam. Aan de oostzijde wordt aangesloten op de veren naar Krimpenerwaard en Alblasserdam en de Beneden Merwederoute.

Voor de realisatie werken de provincie Zuid-Holland, het ministerie van Infrastructuur en Milieu, de gemeenten Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Rotterdam en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samen. De snelfietsroute is naar verwachting in 2020 helemaal af, maar al eerder hebben fietsers profijt van doorgevoerde verbeteringen. 

Fiets als alternatief voor de auto
De A15 is één van de zwaarst belaste wegen in ons land. Door het realiseren van een goede, comfortabele fietsroute worden automobilisten verleid om voor de fiets te kiezen en zo het hoofdwegennet te ontlasten. De ontwikkeling van de snelfietsroute F15 IJsselmonde is vooral gericht op de overstap van forenzen van de auto naar de fiets. Hiermee krijgen de aanliggende gemeenten een goede onderlinge regionale fietsverbinding. 

Wat is een Snelfietsroute?
Snelfietsroutes zijn regionale fietsverbindingen over langere afstanden (15 tot 20 kilometer) die met name woon-, werk- en onderwijslocaties met elkaar verbinden. Bij een snelfietsroute wordt gestreefd naar optimaal comfort en veiligheid, waarbij de fietser zoveel mogelijk ongehinderd kan doorrijden. Dit wordt bereikt door bestaande fietsverbindingen te optimaliseren en waar nodig ontbrekende schakels in te vullen.

Enquête
Deze week zijn op verschillende plaatsen telslangen aangebracht om vast te stellen hoeveel fietsers gebruik maken van deze route. Fietsers wordt gevraagd mee te werken aan een enquête. Met de resultaten van de enquête ontstaat inzicht in het huidige en potentiële gebruik van deze route. De enquête is in te vullen tot en met 2 juni 2017.

Bron: 
provincie Zuid-Holland