Start onderzoek naar andere tarieven openbaar vervoer

28 juni 2019

De 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH) starten een aantal onderzoeken naar verschillende tariefsoorten en de effecten daarvan voor de reiziger. De vraag is of en hoe maatregelen als dalkorting, plustarief, één km-tarief, minima- en ouderenarrangement en gezinstarief kunnen bijdragen aan het optimaal benutten van het openbaar vervoer. 

Het aantal reizigers in het openbaar vervoer groeit met meer dan 3 procent per jaar. Op sommige ov-knooppunten is de groei zelfs 10 procent per jaar. Om tegemoet te komen aan de groeiende vraag en om de kwaliteit op peil te houden, wordt bestaande capaciteit beter benut, worden grotere voertuigen aangeschaft en de infrastructuur aangepast. Daarnaast start een school- en werkgeversaanpak om woon-werk verkeer beter over de dag te verdelen. En verder draagt de MRDH samen met gemeenten bij aan betere fietsvoorzieningen.

Maar er is meer nodig om aan de toenemende vraag naar openbaar vervoer tegemoet te komen. Een betere spreiding van passagiers over de dag zou daaraan bijdragen. Daarom stelt de  MRDH voor om onder andere te onderzoeken of andere tarieven kunnen bijdragen aan toekomstbestendig, goed en toegankelijk OV.

Regiobestuurder MRDH Marc Rosier: “Onderzoek naar verschillende tariefsoorten is zinvol. Of en hoe we andere tarieven gaan hanteren, hangt af van het resultaat van het onderzoek.”

De vervoerders in de Metropoolregio onderschrijven de analyse en de noodzaak om naar tarieven te kijken en zullen actief bijdragen aan de onderzoeken.

Onderzoek naar vijf maatregelen

Het onderzoek richt zich op het effect en de haalbaarheid van vijf maatregelen:

  1. dalkorting; minder reizigers in de spits en meer in de daluren
  2. plustarief; voor een bijzonder product als weekendmetro of een nieuwe snellere lijn
  3. één km-tarief voor de hele metropoolregio; dat verschilt nu nog in de regio Haaglanden en Rotterdam
  4. minima- en ouderenarrangement; om de betaalbaarheid van het OV voor bepaalde doelgroepen te verbeteren  
  5. gezinstarief; om reizen met het OV voor gezinnen aantrekkelijker te maken

De resultaten van de onderzoeken zijn eind 2019 bekend en daarna volgt bespreking in gemeenten en raden.