Stadslogistiek in toekomst volledig uitstootvrij

Naar overzicht
19 december 2018

De logistieke sector is een belangrijke pijler van de economie in de Metropoolregio Rotterdam Den Haag. Tegelijkertijd zorgt logistiek voor druk op de bereikbaarheid en leefbaarheid van de regio. De 23 gemeenten hebben afgesproken om uiterlijk in 2025 30 procent minder CO2-uitstoot in het verkeer te realiseren. Door de binnenstedelijke logistiek te verduurzamen kan hiervan 1/5 worden gehaald. Met de ondertekening van de Greendeal Zero Emission Stadslogistiek (GDZES) zetten de gemeenten de verdere stappen om dit doel te behalen.

De gemeenten Delft, Rotterdam en Den Haag hebben de GDZES al getekend. 19 gemeenten in de regio sluiten zich hier nu bij aan. Naast lokale overheden hebben de Rijksoverheid, ondernemings-, branche- en belangenorganisaties, voertuigproducenten, brandstofleveranciers, logistieke dienstverleners en verladers en ontvangers de GDZES getekend. Zoals bijvoorbeeld BOVAG, TLN Evofenedex, maar ook PostNL en DHL.

Ervaringen in Delft
De gemeente Delft doet al enige jaren ervaring op met een living lab ZES, lokale pilots tussen overheden, bedrijven en brancheorganisaties waarin oplossingen voor het verduurzamen van de stadslogistiek worden uitgetest. Zij doen dit onder andere in samenwerking met PostNL. Stadslogistiek Delft bundelt goederenstromen aan de rand van de stad in een stadshub en bezorgt de goederen binnen Delft met (kleine) elektrische voertuigen. Deze voertuigen zijn schoon en compact. Dat maakt het wonen, werken en winkelen in de stad aangenamer. Onder andere vervoerder Skynet en opticien Specsavers maken gebruik van Stadslogistiek Delft. Ook haalt en brengt Stadslogistiek Delft retail bestellingen voor winkeliers.

Daarnaast is een pilot uitgevoerd voor het ophalen van droog afval (karton en plastic). Door het succes hiervan wordt een aanbesteding voorbereid voor afvalinzameling met voertuigen, die uitstootvrij zijn, minimale impact op de leefbaarheid hebben en makkelijk wendbaar zijn in de stad.

Martina Huijsmans, regiobestuurder MRDH en wethouder in Delft: “Door ondertekening van de GDZES gaan gemeenten samen met het bedrijfsleven de logistieke sector stimuleren om bij te dragen aan de reductie van CO2. De maatregelen op het gebied van goederenvervoer hebben niet alleen invloed op schonere lucht en daarmee de leefbaarheid van de regio. Het heeft ook effect op de economie. Efficiëntere logistiek is goed voor bedrijven en consumenten. Daarnaast levert het een bijdrage aan de verkeersveiligheid, want hoe minder voertuigen, hoe veiliger het wordt op de weg.”

Foto-onderschrift: In Delft zijn al pilots uitgevoerd met zero emissie voertuigen voor stadslogistiek.