Spitsmijd-actie wint publieksprijs Beter Benutten

Naar overzicht
25 juni 2015

Meer dan 14.000 spitsmijdingen in Rotterdam

Dagelijks mijden 14.167 motorvoertuigen de spits in de Rotterdamse regio. Zij rijden op andere tijden of met een ander vervoermiddel. Dit blijkt uit de tussentijdse resultaten van het landelijke programma Beter Benutten. “Dit bewijst dat we anders gaan denken over ‘met de auto in de file staan’, want iedere dag vinden 14.167 mensen een alternatief,” aldus Aernout van der Bend, directeur van De Verkeersonderneming. De meeste spitsmijdingen komen voort uit de Marktplaats voor Mobiliteit, Wild! van de Spits en de kortingsregeling voor tweewielers. Tijdens de landelijke resultatendag van Beter Benutten op 25 juni beloonde het publiek de Marktplaats voor Mobiliteit met de publieksprijs.

In totaal realiseerde het programma Beter Benutten landelijk 32.000 spitsmijdingen. Minister Schultz van Haegen is verheugd over stappen die er in de regio’s zijn gezet. “Zeker nu de mobiliteit weer aantrekt is het belangrijk dat we alle deuren wijd open zetten voor slimme en innovatieve maatregelen om de bereikbaarheid te verbeteren. We zien dat de Beter Benutten aanpak werkt: het levert nieuwe kennis op en vooral meer ruimte op de weg en in het openbaar vervoer. We gaan er de komende jaren dan ook volop mee door.”

De één gaat twee dagen per week op de fiets, de ander werkt een paar ochtenden thuis en weer een ander plant al z’n afspraken buiten de spits. Van der Bend: “Bereikbaarheid is niet alleen een zaak van de overheid. We zijn allemaal onderdeel van het probleem en kunnen allemaal onderdeel zijn van de oplossing.” Deze aantallen spitsmijdingen laten zien dat er een verandering plaatsvindt en dat niet iedereen meer automatisch met de auto de weg opgaat in de spits. Een steeds groter wordende groep denkt bewuster na over hoe van A naar B te gaan.

Er komt ook steeds meer maatwerk: diversiteit in alternatieven. De Verkeersonderneming startte de Marktplaats voor Mobiliteit in de Rotterdamse regio met meer dan dertig alternatieven voor de auto in de spits.

Om werkgevers en werknemers bewust te maken van de mogelijke alternatieven werd samengewerkt met onder andere fietswinkels, horeca-ondernemers en branche-organisaties. En met effect. Zo stimuleert het Erasmus Medisch Centrum fietsen naar het werk onder medewerkers en gaat Rabobank slimmer om met het leasewagenpark. Jeroen van Gent heeft als inwoner van Krimpen het online platform algera-corridor.nl en met gemeente Nissewaard werden werkzoekenden ingezet om de Marktplaats voor Mobiliteit bekend te maken.

Samen met het ministerie van Infrastructuur & Milieu/Rijkswaterstaat, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, gemeente en het Havenbedrijf Rotterdam trok De Verkeersonderneming de afgelopen jaren alles uit de kast om de doorstroming te verbeteren. En ook de komende jaren blijft De Verkeersonderneming hier keihard aan werken met het vervolgprogramma van Beter Benutten, dat loopt tot eind 2017.

De Verkeersonderneming
De Verkeersonderneming is de uitvoeringsorganisatie voor het programma Beter Benutten Vervolg van het ministerie van Infrastructuur en Milieu in de regio Rotterdam. Initiatiefnemers van deze samenwerkingsorganisatie zijn de gemeente Rotterdam, Metropoolregio Rotterdam Den Haag, Havenbedrijf Rotterdam N.V. en het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat. VNO-NCW, MKB Rotterdam, Deltalinqs, EVO, TLN, provincie Zuid-Holland, gemeenten Nissewaard, Capelle aan den IJssel en Krimpen aan den IJssel en politie Rotterdam-Rijnmond zijn de belangrijkste adviseurs. Het doel is het bereikbaar maken en houden van Rotterdam (haven, stad en regio) door slim gebruik van het huidige asfalt, Slim Reizen en Slim Werken. De Verkeersonderneming is winnaar van Het Gouden RAI Wiel “omdat zij op verfrissende en praktische wijze regionale uitdagingen op het gebied van mobiliteit en bereikbaarheid oppakt.”

Bron: 
De Verkeersonderneming