Sebastiaansbrug open!

15 juni 2020

De nieuwe Sint Sebastiaansbrug is klaar! Sinds vrijdag 12 juni kan het verkeer er weer overheen. Vanwege corona was het een opening zonder tromgeroffel, maar het is wel een bijzondere mijlpaal. Wethouder Martina Huijsmans: ‘Voor omwonenden, voor heel
Delft en voor Delftse bezoekers is het goed nieuws dat de brug weer te gebruiken is.’ Drie partijen hebben deze nieuwe brug mogelijk gemaakt: de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), de provincie Zuid-Holland en de gemeente Delft. Zij hebben gezamenlijk de kosten van in totaal € 25 miljoen gedragen.

Ook MRDH-bestuurder Marc Rosier is blij met de nieuwe Sint Sebastiaansbrug. “Dit is goed nieuws voor Delft, maar ook voor de regio. Nu kan tramlijn 19 verder afgebouwd worden en worden doorgetrokken naar de TU Campus. Deze tram vormt straks een belangrijke schakel in de verbetering van de bereikbaarheid van Delft en de regio. Niet alleen wonen en werken hier steeds meer mensen die allemaal naar hun werk of sportclub willen. Een kennis- en onderzoeksinstelling als de TU Delft is van groot economisch belang voor de regio. Een goede OV-ontsluiting is dan ook essentieel.”