Schultz opent Researchlab Automated Driving Delft

Naar overzicht
27 juni 2017

Met een druk op de knop van het controlcentrum opende minister Schultz van Haegen dinsdag 27 juni het Researchlab Automated Driving Delft (RADD) in The Green Village op de campus van de TU Delft. Het RADD op de campus van de TU Delft biedt een fysieke ruimte aan experimenten met automatisch vervoer in real-life situaties. (Zie het filmpje)

De provincie Zuid-Holland, Metropoolregio  Rotterdam Den Haag (MRDH) en  gemeente Delft investeren samen ruim € 500.000 in het researchlab, hiernaast investeert ook de TU Delft € 200.000. Dit researchlab is een van de projecten van het regionaal investeringsprogramma waarin provincie Zuid Holland en de 23 gemeenten van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag samenwerken om regionale economische structuur te versterken.

Met het Researchlab Automated Driving Delft heeft de regio  een onderzoeksfaciliteit om de diverse onderzoeksvragen te beantwoorden die nu nog in de weg staan voor grootschalige uitrol van automatisch vervoer. Dit lab gaat ruimte bieden aan experimenten met automatisch rijden met duurzame vervoermiddelen, waaronder elektrisch aangedreven automatische voertuigen. Juist in een omgeving die levensecht is en de werkelijkheid zo dicht mogelijk benadert. Deze proeftuin is daarom waardevol en onmisbaar in de verdere ontwikkeling van automatisch rijden.

Minister Schultz: “We zijn in Nederland sterk in innovatie en in het bedenken van slimme verkeersoplossingen. We zijn door onze goede infrastructuur, kennisinstellingen en samenwerkingsverbanden tussen overheid en het bedrijfsleven in staat om innovaties snel in de praktijk te brengen. Dit biedt kansen voor alle betrokken partijen en zet Nederland op de kaart als ideaal testland voor mobiliteitsoplossingen van de toekomst.”

De provincie Zuid Holland is een van de partners en investeert in het RADD om uitvoering te geven aan de regionale transitieplannen naar schonere energie. Gedeputeerde Floor Vermeulen benadrukt het belang van het researchlab: “Goede bereikbaarheid en energie vernieuwing zijn prioriteiten van de provincie. Automatisch Rijden kan in de toekomst daaraan een positieve bijdrage leveren. Dat automatisch rijden er aan komt staat vast. Het gaat echter niet vanzelf. Daarom vinden wij het belangrijk om als provincie te investeren in het researchlab. Het lab is tegelijkertijd een goede plaats om slimme en innovatieve fietsoplossingen te ontwikkelen.”

De Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert in het onderzoek naar en de ontwikkeling van automatisch vervoer, met name om een oplossing te vinden voor het reizen met Openbaar Vervoer  op het laatste stuk van een station tot aan de eindbestemming , de zogenoemde Last Mile.

Als  wethouder van de gemeente Delft en als  bestuurder Vervoersautoriteit MRDH is Lennart Harpe trots op het nieuwe researchlab.  Harpe: ‘Investeren in onderzoek en ontwikkeling vinden we  belangrijk, omdat innovatie in verbindingen en (openbaar) vervoer een van de motoren is van de economische kracht van de metropoolregio. Automatisch rijden is een groeimarkt, waar onze regio veel te winnen heeft. Op dit gebied hebben we een stevige uitgangspositie, met onder meer een concentratie van kennisinstellingen die voorop lopen met onderzoek, scholing en toepassing. En met een operationele Parkshuttle, in Rotterdam en Capelle aan den IJssel’.

Voor de gemeente Delft is bovendien de transitie naar schonere energie en een energie neutrale stad een belangrijke doelstelling. Met de stadscampagne Delft wordt Groen maakt de stad Delft zich sterk voor een  ‘Een energieneutrale stad in 2050’.  Automatisch vervoer kan bijdragen  aan deze doelstelling.

Uiteindelijk willen de samenwerkende  partijen de regio ontwikkelen tot internationaal toonaangevend onderzoeks- en praktijkgebied voor automatisch vervoer. En daarmee bijdragen aan de energietransitie,  aan  een duurzame economische groei, aan meer werkgelegenheid, aan een betere bereikbaarheid én aan een efficiënt vervoerssysteem in de regio.