Samen werken aan verbetering OV-Knoop Nissewaard

22 mei 2020

De gemeente Nissewaard kan aan de slag met de reconstructie van het metro- busstation Spijkenisse Centrum, oftewel de OV-Knoop Nissewaard. De reconstructie is nodig om reizigers uit te nodigen op een comfortabele manier het OV te gebruiken. Ondanks dat nu door de coronamaatregelen het OV alleen voor noodzakelijke reizen gebruikt dient te worden, is het van belang om verder vooruit te plannen en het metro-gebied toekomstbestendig te maken. Voor het nieuwe metro- busstation in het centrum is bijna tien miljoen euro begroot. De MRDH draagt 8 miljoen euro bij. 

Door de bijdrage kan de gemeente Nissewaard nu haar plannen verder uitwerken om een modern metro- busstation met hoogwaardige voorzieningen en een fijne plek om te verblijven te realiseren. Het metro- busstation is een belangrijk regionaal OV-knooppunt voor de inwoners van Nissewaard en voor alle 150.000 inwoners op Voorne-Putten.

Wethouder Igor Bal, verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de gemeente Nissewaard: “Dit is een belangrijk moment voor Nissewaard. De eerste belangrijke stap om het stationsgebied verder te ontwikkelen. Er is een zeer goede en intensieve samenwerking tussen de gemeente, de MRDH, vervoerders EBS en de RET. Door de handen ineen te slaan zorgen we voor een modern station waar je je prettig voelt als je met het OV reist, waar je goed geïnformeerd wordt over de reis die je maakt en waar je snel en gemakkelijk kan overstappen. Samen met wethouder Mijnans (Beheer en Nissewaard 2040) werken we aan ontwikkelingen die bijdragen aan een toekomstbestendig Nissewaard naar 2040, deze stap is daarvan een essentieel onderdeel. Het onderhoud op straat, oftewel de buitenruimte, moet hiervoor op orde zijn.”

“De regionale bereikbaarheid staat al jaren onder druk. Het verbeteren van de bereikbaarheid vraagt om investeringen in alle vormen van mobiliteit, dus ook op het gebied van OV. De gereserveerde subsidieaanvraag van de MRDH is een belangrijke stimulans voor toekomstige ontwikkelingen”, voegt hij toe.

Het plan is om in 2021 te starten met de reconstructie.

OV-Knooppunten verbeteren

De OV-Knoop Nissewaard is één van de OV-knooppunten die de 23 gemeenten in de metropoolregio Rotterdam Den Haag willen verbeteren. Het gaat dan om toegankelijkheid, veiligheid, fietsparkeerplekken en aansluitingen op ander vervoer, zoals P+R. Hierin investeren de metropoolgemeenten de komende vijf jaar en de MRDH draagt daar financieel aan bij. Door de op- en uitstapplekken naar een hoger niveau te brengen, zorgen zij dat het voor OV-reizigers betrouwbaar en prettig reizen is, en dat meer mensen van het OV gebruik gaan maken. Dit is goed voor de bereikbaarheid van de regio en draagt bij aan duurzame mobiliteit.

De MRDH en de gemeente zijn op dit moment ook met de RET in gesprek om eventueel gelijktijdig met de reconstructie van het busstation het bestaande metrostation aan te pakken.

Gebiedsontwikkeling

Het nieuwe metro- busstation is een eerste stap voor een grotere gebiedsontwikkeling. Er ligt een plan om meer woningen te ontwikkelen. Dit vraagt ook een grotere capaciteit voor het OV. Het is een perfecte plek om te wonen in het groen en te reizen naar het werk. Gemeente Nissewaard blijft zich ontwikkelen naar een toekomstbestendig en robuust Nissewaard in 2040.

Verbeteringen op het gebied van OV

Het verbeteren van het station moet zorgen voor een belangrijke stimulans in het gebruiken van het OV. Ook is dit het startpunt voor gebiedsontwikkeling in de omgeving. In de plannen wordt onder andere gekeken naar:

  • veiligere looproutes
  • meer “bewaakte” fietsparkeergelegenheden
  • betere toegankelijkheid voor mensen met een beperking
  • betere en nieuwe bufferzones voor de buschauffeurs
  • openbare toiletten en meer zitgelegenheden
  • een aangename verblijfplek

Verder worden de bushaltes verplaatst tegen het metrostation aan en krijgen ze een ruimere overkapping.

Door het vernieuwen van de bufferzones vervallen een aantal parkeerplaatsen. Deze komen gedeeltelijk terug rond het metro- busstation en er komt een uitbreiding voor OV parkeren bij de Heemraadlaan. Waarbij het uitgangspunt is dat deze zoveel mogelijk gebruikt worden door OV-reizigers.