Samen werken aan instroom nieuwe Haagse trams

19 april 2021

Op 14 april 2021 hebben MRDH, HTM en gemeente Den Haag de samenwerkingsovereenkomst getekend voor de komst van de nieuwe Haagse trams. Met hun handtekening legden Marc Rosier (Portefeuillehouder OV ontwikkeling, MRDH), Robert van Asten (Wethouder Mobiliteit en Cultuur, gemeente Den Haag), Bruno Bruins (Algemeen directeur, HTM) en Gerard Boot (Financieel directeur, HTM) de basis voor een goede samenwerking en commitment om 50 trams in de Haagse regio te vervangen. De komst van de nieuwe trams is onderdeel van OV Next: de mobiliteitstransitie in Den Haag die goed toekomstig OV moet realiseren.

Kwaliteitsverbetering

De nieuwe trams betekenen voor Den Haag en de metropoolregio een grote kwaliteitsverbetering. Met de nieuwe, langere en bredere trams wordt het openbaar vervoer aantrekkelijker en wordt de bereikbaarheid van de metropoolregio vergroot. De GTL8 trams die nu op de lijnen 1,6,12 en 16 rijden, dateren van de jaren 80 en zijn aan vervanging toe. Met de nieuwe lage vloertrams wordt niet alleen de toegankelijkheid verbeterd, maar ook de capaciteit vergroot omdat deze voertuigen breder zijn. Hiervoor wordt naast de aanschaf van nieuwe voertuigen ook de infrastructuur aangepast in de gemeenten Den Haag, Rijswijk, Delft en Leidschendam-Voorburg. Dit is nodig om de bredere voertuigen voldoende ruimte te geven en om de wettelijke toegankelijkheid te realiseren. Tot slot wordt ook de stallingscapaciteit voor de trams aangepast aan de huidige tijd.

 

Investering

Om deze ambities waar te maken investeert de MRDH 402,6 miljoen euro in de voertuigen, stallingen en infrastructuur. Ongeveer de helft hiervan gaat naar de aanschaf van de nieuwe trams. Hier bovenop draagt HTM 15 miljoen euro bij en de gemeente Den Haag nog eens 45 miljoen euro. De komst van de nieuwe trams markeert een volgende stap in een eerdere samenwerking tussen de drie partijen bij het realiseren van RandstadRail op de lijnen 3 en 4 (2006) en de vervanging van de eerste serie GTL8 trams (2009-2018). De ambitie is om de nieuwe trams te laten rijden vanaf 2026.

OV NEXT: samen werken aan het OV van de toekomst

Steeds meer mensen komen naar de regio om te wonen, werken en recreëren. Dat betekent dat meer mensen zich gaan verplaatsen. De gemeente Den Haag, HTM en de Metropoolregio Rotterdam Den Haag werken daarom samen aan het OV van de toekomst in Den Haag en omliggende gemeenten: toegankelijk voor iedereen, met korte reistijden en vervoer van deur tot deur. De komst van de nieuwe trams draagt hieraan bij.