Samen op weg naar een vernieuwd metrostation Spijkenisse Centrum

11 februari 2021

Vorig jaar zijn er reeds afspraken gemaakt over het busstation. Om te komen tot een vernieuwd metrostation gaan de gemeente Nissewaard, de MRDH en de RET gezamenlijk aan de slag om een plan voor te bereiden. Hiermee worden het metro-busstation en het gebied daaromheen straks één geheel.

Het metrostation moet een uitnodigende, aantrekkelijke en een moderne plek worden om vanuit te reizen. Het ontwerp van het metrostation moet aan gaan sluiten op het nieuwe ontwerp van het busstation.  Zoals de plannen er nu uitzien wordt het een levendig stationsplein, waarbij het metro-busstation vloeiend overloopt in het centrum. De geplande vernieuwing van het station is onderdeel van een grotere gebiedsontwikkeling waarin ook ruimte is voor meer woningen. 

“Het gebied rondom het nieuwe metro-busstation is als een puzzel”, vertelt wethouder Igor Bal. “Dat biedt veel mogelijkheden om hier iets moois te ontwikkelen. Zo is er straks voldoende ruimte voor fietsparkeren en deelsystemen, maar het biedt ook kansen voor wonen, werken en onderwijs. Deze ontwikkeling past goed in de ambitie van Nissewaard 2040 als een perfecte plek om te wonen in het groen en te reizen naar het werk. Daar zullen we ook binnenkort met bewoners over in gesprek gaan.”

Samenwerking

De gebiedsontwikkeling van het nieuwe metro-busstation gebeurt door de gemeente Nissewaard in nauwe samenwerking met de RET, de MRDH en EBS. Het metrostation zelf is in beheer van de RET en wordt ook aangepakt en vormt straks één geheel met het gebied daaromheen. De RET hecht eraan om de kwaliteit van het openbaar vervoer continu te verbeteren. In het digitale domein, door nieuwe betaalmogelijkheden en functionaliteiten zoals een reizigersapp toe te voegen, maar ook in het fysieke domein, door verbeteringen door te voeren op stations en in de voertuigen. Zo krijgt het  metrostation in Spijkenisse Centrum een uitnodigende uitstraling met veel lichtinval. Het ontwerp sluit aan op het ontwerp van het busstation. Ook is er veel aandacht voor logische looproutes, in bijzonder voor overstap van bus naar metro en andersom. Er komt een aantrekkelijke, duidelijke centrale ingang van het metrostation. Deze ligt logisch ten opzichte van de omgeving, zoals het ziekenhuis en het stadshart van Spijkenisse. Het nieuwe modernere metrostation moet het gevoel van sociale veiligheid bevorderen. Het servicepunt, dat nu op het metrostation zit, moet straks ook bereikbaar zijn voor reizigers die nog niet via de poortjes hebben ingecheckt. Verder is er de ambitie om de dakconstructie te vervangen. Hiervoor worden nu de mogelijkheden verkend.

Planning

Planning is om vierde kwartaal van 2021 te starten met de uitvoering van het vernieuwde busstation. Als alles volgens planning verloopt wordt in het derde kwartaal van 2022 opgeleverd. De omwonenden worden uiteraard ruim voor de start van het project geïnformeerd over de werkzaamheden en betrokken in het project. Er wordt ook een projectpagina gelanceerd waarop de plannen en planning te volgen zijn.  De vernieuwing van het metrostation is een gezamenlijke opgave van de gemeente, de RET en de MRDH en op dit moment is de planning dat dit eind 2023 klaar is.

Bron: persbericht gemeente Nissewaard