Rotterdamse wijk als living lab voor sensoren

12 juli 2019

De nieuwe generatie mobiele communicatienetwerken komt eraan. Zo is 5G nodig voor veel digitale toepassingen, zoals zelfrijdende busjes, drones in de haven of robots in de zorg. Goede sensoren spelen ook een rol in deze nieuwe digitale verbindingen. Het Living Lab Sensible Sensor in de Rotterdamse wijk Reyeroord richt zich hierop. De Metropoolregio Rotterdam Den Haag investeert €100.000,- in het Living Lab.

Het living lab betreft een fysieke locatie met sensoren, zoals camera’s voor veiligheid of sensoren die de luchtkwaliteit meten. Naast de tests rondom technische randvoorwaarden zijn er ook tests rondom sociale randvoorwaarden in een woonomgeving. Denk hierbij aan de dialoog met bewoners over het toepassen van sensoren in hun directe omgeving.

Stadslab

Het is niet de eerste keer dat de Rotterdamse wijk te maken krijgt met tests. Reyeroord is sinds 2018 een Stadslab van Stadsbeheer van de gemeente Rotterdam. In deze wijk wordt geëxperimenteerd met het afstemmen van opgaven rondom de energietransitie en beheer, maar ook rondom de vraag: hoe kun je de behoefte van de bewoners aansluiten bij de grootstedelijke vraagstukken? Vanaf het begin is veel gedaan om bewoners en netwerken uit de wijk te betrekken, wat ook van pas komt bij het onderzoek voor het Sensible Sensor Living Lab.

Meer proeftuinen voor toepassingen 5G

Naast het uitwisselen van kennis en ervaring, investeren de 23 gemeenten in de metropoolregio in het onderzoeken van de toepassingen van 5G in fieldlabs. Hiermee wil de metropoolregio de juiste randvoorwaarden creëren en voorbereid zijn op de uitrol van 5G vanaf 2020. Eerder dit jaar kenden de 23 gemeenten in de metropoolregio een bijdrage toe aan twee andere proeftuinen , het 5G Fieldlab Zuid-Holland in Delft en het Living Lab in Scheveningen. Zij deden dit samen met de TU Delft en gemeente Katwijk, TNO en de provincie Zuid-Holland.

De uitrol van 5G zal landelijk in 2020 van start gaan als de eerste frequenties geveild zijn. Het creëren van de juiste randvoorwaarden is daarom urgent en vraagt om een actieve rol van overheden. Op deze wijze stimuleren we bedrijven te innoveren en is er aandacht voor maatschappelijke vragen rond, veiligheid, privacy en gezondheid.